• Novinky zo života školy

      •  

       Article image

       Vážení rodičia a žiaci

             Dovoľte, aby som sa vám prihovoril v mene veľkého kolektívu pedagogických a nepedagogických zamestnancov Spojenej školy. Spojená škola má tri organizačné zložky: 

       • Strednú odbornú školu automobilovú
       • Strednú odbornú školu elektrotechnickú
       • Strednú odbornú školu (bývalá Dievčenská odborná škola a SOU obchodné)
       V tomto školskom roku študuje v Spojenej škole 1 200 žiakov v rôznych študijných a učebných odboroch.

       Obrázok

             Milí deviataci, v tomto období sa rozhodujete, ktorú školu si vyberiete pre vaše ďalšie vzdelávanie. Možno hľadáte takú školu, ktorá vám ihneď po jej absolvovaní pomôže zaradiť sa na trh práce, alebo ísť študovať na vysokú školu. Som presvedčený, ako riaditeľ tejto školy, že vaše požiadavky naplní práve naša škola. 
             Spojená škola vám ponúka štúdium v nasledujúcich trojročných učebných a štvorročných študijných odboroch.

       Ing. Ján Žuffa

        

      • Vznik tejto www stránky

      • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 8240