• Novinky zo života školy

      • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí

      • Dávid Derďák, majster Slovenska pretekov automobilov do vrchu v triede E1-1400 v roku 2018, sa s podporou pretekárskeho teamu Kesko racing team zúčastnil Dňa otvorených dverí na našej škole. Dávid je žiakom II.CA triedy v študijnom odbore autotronik. Predviedol svoje víťazné vozidlo, Fabiu, s úpravou na preteky do vrchu. Tiež svoje trofeje z aktuálneho ročníka pretekov, ktorý bol pre Dávida prvým a hneď víťazným. Súčasťou jeho prezentácie pred žiakmi našej školy a hosťami bola aj výbava špeciálne upraveného vozidla, spĺňajúceho normy Slovenskej asociácie motoristického športu a povinná výbava jazdca.

       Obrovským zážitkom pre zúčastnených bola ukážka výkonu pretekárskeho vozidla na voľnobehu „na stojkách“ a samozrejme aj možnosť, na chvíľu si vyskúšať pozíciu pretekára a zažiť atmosféru pretekárskeho vozidla z pozície jazdca.

       Svoje vodičské umenie a zvuk motora zúčastneným predviedol aj absolvent našej školy, Michal Michalec, na oživenej Lade 2107 z roku 1987.

       Dávidovi aj Michalovi za ich ochotu a predvedené výkony ďakujeme.

       Zverejnené so súhlasom: Dávid Derďák, Kesko racing team a Michal Michalec.

      • Zveľadili sme priestory školy

      • Len v zdravom, kvalitnom a peknom prostredí môže prebiehať výchovno-vzdelávací proces. To si uvedomuje vedenie našej školy a podporuje ich v tom aj Banskobystrický samosprávny kraj.

       V kalendárnom roku 2018 sme v budove teoretického vyučovania Spojenej školy a v budove telocvične so sídlom na Školskej 7 v Banskej Bystrici zrealizovali investičné akcie a opravy za finančnej spoluúčasti prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja formou dotácií na jednotlivé zákazky.

       Vo februári sme zrealizovali výmenu poškodených častí podlahy v telocvični, jej vybrúsenie, vykreslenie ihriskových čiar a natretie podlahy finálnym odolným náterom. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 6799,60€ z prostriedkov BBSK.

       V mesiaci október sme zrealizovali úplnú rekonštrukciu strešnej krytiny na telocvični, ktorá bola poškodená na celom povrchu. Investičná akcia bola financovaná z prostriedkov BBSK vo výške 30 000,-€ a v sume 5446,54€ z vlastných prostriedkov našej školy.

       V mesiacoch november a december prebehla oprava kúrenárskych rozvodov a výmena vykurovacích teplovzdušných ohrievačov v telocvični, vďaka čomu môžu žiaci aj v najchladnejšom zimnom období cvičiť v teple. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 10616,-€ z prostriedkov BBSK.

       V mesiaci december prebehla u nás posledná investičná akcia, a to rekonštrukcia hygienického zariadenia v budove teoretického vyučovania z dôvodu zlého technického stavu odpadových zvodov v stenách a kanalizačného zvodu pod podlahou. Trojtýždňová odstávka tohto zariadenia bola nevyhnutná a po rýchlom otvorení za účasti riaditeľa školy Ing. Jána Žuffu a dvoch usmievavých učiteliek Mgr. Andrei Miškufovej a Mgr. Daniely Novákovej sa zrekonštruované priestory blyštia novotou a čistotou. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 13560,-€ z prostriedkov BBSK.

       Touto cestou chceme poďakovať za dotácie Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktoré vynaložili na nevyhnutné investičné akcie vykonané v našich budovách.

      • Mikuláš na škole

      • Šiesteho decembra sa na škole už tradične slávi Mikuláš. Tretiaci na SOŠP sa chopili svojich úloh a prezlečení za Mikuláša, anjelov, čertov a sobov prešli postupne každou triedou s košom plným sladkostí. Triedy súťažili o najkrajšiu vianočnú výzdobu ako aj o to, kto predvedie Mikulášovi zaujímavý program – či už zarecituje báseň, alebo zaspieva vianočnú poprípade mikulášsku pesničku. Ich odmenou bolo sladké prekvapenie, ktoré dostal každý žiak. Výzdobu triedy kritickým očkom zhodnotila aj porota. Najkrajšie triedy budú vyhlásené a odmenené na tohoročnej vianočnej akadémii.

       III.EP a tr.uč. Mgr. Daniela Nováková

      • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018

      • Aj tento školský rok nás naša družobná škola z Hradca Králové pozvala na medzinárodný futsalový  turnaj. Pozvanie sme radi prijali a vycestovali sme s 12 chlapcami zmerať si sily s družstvami s ukrajinského Ľvova, z poľskej Poznane a s domácim družstvom. Priebeh zápasov medzi všetkými súpermi bol veľmi vyrovnaný. Víťazom sa mohlo stať ktorékoľvek družstvo, rozhodovali drobné chyby. Mali sme sa na čo pozerať. V prvom zápase sme prehrali s poľskou Poznaňou 1 : 2, v druhom sme vyhrali nad ukrajinským Ľvovom 4 : 3. Rozhodujúci zápas s domácim družstvom bol v poradí zápasov turnaja posledný a rozhodoval o celkovom umiestnení všetkých teamov. Naše družstvo nezachytilo rýchli nástup Vocelky a hneď na začiatku dostalo gól. Celý zápas sme hrali pod tlakom súpera, ktorému sme na koniec podľahli a v turnaji sme obsadili konečné 3. miesto. Táto prehra nám ukázala kde máme slabé miesta, čo musíme zlepšiť. Už teraz sa tešíme na náš koncoročný futbalový turnaj, kde sa budeme snažiť odplatiť Vocelke našu prehru. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Mgr. A. Kmeťová, Mgr. G. Miškuf

      • 9. ročník turnaja žiakov stredných škôl v malom futbale o putovný pohár riaditeľa školy

      • K blížiacemu sa koncu školského roku sa na ihrisku našej školy stretnú futbalisti zo 7. stredných škôl mesta Banská Bystrica a futbalisti z našej družobnej školy z Hradca Kráľové. Medzi nimi sa nájdu aj vysoko kvalitní stredoškolskí hráči, ktorí môžu byť v budúcnosti aj oporami Bystrického futbalu. Za tie roky turnaj už veľmi dobre poznajú hráči aj učitelia a tešia sa na toto športové podujatie. Ani tento rok nás fanúšikov futbalisti nesklamali, predviedli výborné pútavé a bojové výkony. O náročnosti turnaja hovoria aj výsledky, ktoré boli veľmi vyrovnané. V súboji o tretie miesto medzi Strednou odbornou školou z Hradca Králové a Spojenou školou Kremnička, Banská Bystrica rozhodli pokutové kopy. V riadnom hracom čase skončil zápas nerozhodne 1:1. Viac šťastia napokon mali chlapci z Kremničky, ktorí obsadili tretie miesto. Finále sa odohralo medzi domácou Spojenou školou, Školská 7, Banská Bystrica a Gymnáziom Tajovského Banská Bystrica. Naposledy si naša škola vo finále zahrala v roku 2012, a až 9. ročník bol pre nás víťazný. Po prvom polčase bol stav vyrovnaný 1:1. V druhom polčase Peter Nagy výbornou strelou z ľavej strany prekonal brankárovho súpera a zvýšil stav na 2:1. Víťazstvo ešte ku koncu poistil Paťo Kľačan, ktorý týmto gólom uzavrel skóre zápasu na 3:1. Našim futbalistom ďakujeme za majstrovský výkon.

       Mgr. Miškuf, Mgr. Kmeťová

      • Boli sme úspešní v Mladom tvorcovi

      • V dňoch 26.04. a 27.04.2018 prebiehala v priestoroch Agrokomplexu Nitra podujatie Mladý tvorca. Zúčastnila sa aj naša škola, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica, ktorú reprezentovali žiaci Adam Florek, František Stračina, a Andrej Krkoška z III.B triedy výrobkom: "CNC frézovací a gravírovací stroj".

       Počas celej súťaže prezentovali svoju niekoľkomesačnú inovátorskú prácu - CNC frézovací a gravírovací stroj. Toto zariadenie na základe vlastného návrhu skonštruovali, zrealizovali výrobu niektorých častí, správne nastavili, zapojili množstvo elektrokomponentov a vytvorili CNC program na obrábanie. Stroj je využiteľný ako modelárska frézovačka gravírovací stroj.

       V celkovom hodnotení súťaže Inovácia a technická tvorivosť v kategórii strojárstvo získal ich výrobok grandiózne prvé miesto, cenu ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

       Študentom ďakujeme a gratulujeme im za úspech v súťaži a prajeme im veľa ďalších úspechov v živote.

      • ÚSPECH v celoslovenskom finále súťaže Finančná olympiáda

      • Bežný finančný slovník, základné ekonomické pojmy, orientácia v poistných a bankových službách, prehľad v investovaní, ale aj základy správneho nadstavenia osobných financií a domáceho hospodárstva – to sú oblasti, na ktoré sa zameriava Finančná olympiáda.

       Dňa 24.4.2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále súťaže o finančnej gramotnosti stredoškolákov. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 5000 študentov gymnázií, obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

       S radosťou oznamujeme, že náš študent Maroš Skokan z II.EP  triedy vyhral tretie miesto!!! 

       Ceny boli krásne (iPOD + 500,- EUR), ale pre nás bol asi najkrajší ten pocit úspechu, hrdosti a zadosťučinenia.

       Ako učiteľka ekonómie ďakujem študentom za   výbornú prípravu na súťaž a dôstojnú reprezentáciu školy.

       Ing. Valová Zdena

     • Puškárske remeslo
      • Puškárske remeslo

      • Do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 nastúpilo 16 žiakov z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli  vyučiť v odbore puškár. Puškárstvo je remeslo, ktoré sa vyvíjalo 5. storočí a stále prináša niečo inovatívne, konštruktívne, prispôsobuje sa požiadavkám modernej doby.

       Žiaci absolvujú svoj odborný výcvik na novozriadenom pracovisku praktického vyučovania v dielňach vo Vlkanovej. Postupne nadobúdajú manuálne zručnosti a vedomosti pri ručnom a strojovom obrábaní kovov, učia sa čítať a tvoriť technickú dokumentáciu, opravovať a zhotovovať zložité systémy zbraní. Pod odborným dohľadom  majstra OV skúšajú vyrobiť svoj prvý spúšťací pištoľový mechanizmus, aby sa naučili pracovať s presnosťou a trpezlivosťou hodnou puškárskeho remesla.

       Hrnčiar

      • Prezentácia v Europa SC splnila naše očakávanie

      • Predstaviť učebné a študijné odbory na našej Spojenej škole – to bol hlavný cieľ prezentácie, ktorá sa uskutočnila 24.1.2017 v Europa SC v Banskej Bystrici. Dúfame, že informácie, ktoré sme poskytli záujemcom aj všetkým náhodným zvedavcom zaujali a o našu školu bude prejavený veľký záujem.

      • 2432 H puškár - Nový učebný odbor

      • Spojená škola – Stredná odborná škola automobilová v školskom roku 2017/2018 otvára nový učebný odbor

       2432 H puškár

       s celoslovenskou pôsobnosťou. Pre žiakov poskytujeme ubytovanie vo vlastnom internáte a zabezpečíme odbornú prax u zmluvných partnerov. Žiakom ponúkame možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B vo vlastnej autoškole za zvýhodnených podmienok.

       Cieľom vzdelávania v tomto odbore je poskytnúť žiakom odborné vedomosti z oblasti zbraní a rozvíjať zručnosti potrebné na výkon pracovných činností spojených s opravou zbraní, výrobou jednotlivých časti zbraní, nastavení zbraní a tiež reštaurovaní starších zbraní.

       Žiaci absolvujú ručné spracovanie kovov, dreva a strojové obrábanie kovov. Po skončení štúdia žiaci majú možnosť sa uplatniť v strojárskych podnikoch zameraných na výrobu súčiastok, výrobu zbraní v renomovanom podniku v Banskej Bystrici, montáž, opravy, skúšanie a nastreľovanie poľovníckych a športových zbraní, alebo v podnikateľskej sfére.

       Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou, na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.

       Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie

      • Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

      • Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prenájom priestoru na prevádzkovanie školského bufetu.

      • Futbalový turnaj o pohár riaditeľa Spojenej školy, Školská 7

      • 7. ročník futbalového turnaja priniesol nového víťaza a prekvapenie v podobe školy SPŠ J. Murgaša, ktorá turnaj vyhrala. Druhé miesto po dramatickom zápase obsadila naša družobná škola SOŠ a SOU z Hradca Králové. Tretie miesto získalo Športové gymnázium. Úroveň všetkých družstiev bola veľmi vysoká a vybojovať si prvenstvo v tomto turnaji bolo náročné. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

       Mgr. A. Kmeťová, Mgr. G. Miškuf

      • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2016

      • Poznáme výsledky zo slovenského finále 2016 !!!!!

       Je to už 17. ročník prestížnej súťaže mladých autoopravárov v odboroch mechanik elektrikár, karosár a lakovník, na ktorej sa odborné školy snažia čo najlepšie uspieť.

        

       Po úspešnom absolvovaní oblastných kôl sa našej škole opäť podarilo postúpiť do celoslovenského finále v odbore karosár a lakovník, a to dokonca až piatim žiakom v dvoch odboroch, čo je nadštandardný počet, keďže stanovy súťaže umožňujú postúpiť do ďalšieho kola maximálne trom žiakom v jednom odbore.

        

       Súťaž pokračovala ďalej oblastným kolom, ktoré sa konalo 10. marca 2016. Do celoslovenského finále postúpili títo žiaci:

        

       a) v odbore karosár:

       Martin Kollár – postúpil z 2. miesta,

       Martin Hudec – postúpil z 3. miesta

       b) v odbore lakovník:

       Dávid Klemm - postúpil z 1. miesta,

       Filip Gombala - postúpil zo 4. miesta,

       Branislav Jombík      - postúpil zo 6. miesta.

        

       Celoslovenské finále odboru lakovník a karosár sa konalo v dňoch 20. až 21. apríla 2016 v Bratislave – Vrakuni, v priestoroch spoločnosti JL spol. s r.o. Gestormi týchto odborov boli páni Ladislav Lelkeš zo spoločnosti JL, s.r.o. a zo spoločnosti FECO, s.r.o.František Gajdács.

        

       Organizačné, materiálové a priestorové zabezpečenie súťaže bolo opäť na špičkovej úrovni, za čo aj naša škola a žiaci organizátorom vyjadrili úprimné poďakovanie a zároveň vysoko oceňujú odborný prínos súťaže pre všetkých zúčastnených žiakov.  

        

       Súťaž prebiehala počas dvoch dní podľa vopred presne stanoveného harmonogramu. Žiaci absolvovali tri časti: poznávaciu, testovaciu a praktickú. Výsledky jednotlivých častí súťaže boli bodovo hodnotené, pričom hodnotenie zohľadňovalo osobitosti každej časti. Náročnosť jednotlivých častí, najmä poznávacej a praktickej, sa každoročne zvyšuje, čo vyžaduje neustálu priebežnú prípravu každého súťažiaceho, ktorý má ambície v tejto veľkej konkurencii obstáť.

        

       Po vyčerpávajúcom prvom súťažnom dni mali žiaci možnosť športovo súťažiť v jazde na motokárach.

        

       Súťaž pokračovala druhým dňom, pričom sa súťaživosť žiakov zvýšila motiváciou získať hodnotné ceny, akými boli napríklad notebook, mobilný telefón, 3D okuliare, lakovnícke pomôcky a zariadenia, ochranné pomôcky a tiež materiálne vybavenie škôl. Po skočení súťaže sa žiaci presunuli do priestorov výstaviska Incheba, kde mali možnosť bezplatného vstupu na výstavu Autosalón 2016. Vyvrcholením súťaže Autoopravár Junior 2016 bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov v priestoroch Incheba-EXPO.

        

       Prestížny charakter tejto súťaže podčiarkla účasť riaditeľa sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pána Františka Priesola, pánov Júliusa Lelkeša a Františka Gajdácsa, zástupcov súkromného sektora a ďalších sponzorov.

        

       Obrovskú radosť sme zažili počas vyhlasovania výsledkov súťaže, ktorého sa zúčastnil aj riaditeľ našej školy Ing. Ján Žuffa a spolužiaci úspešne umiestnených žiakov, ktorí vyhlasovaniu súťaže dali ten správny podtón povzbudzovaním a nadšeným potleskom.

        

       V odbore karosár sme dosiahli nasledovné umiestnenie:

        

       3. miesto:    Martin Kollár

       4. miesto:    Martin Hudec

        

       V odbore lakovník sme opakovane obhájili prvé miesto v celoslovenskej súťaži, v tomto roku žiakom

        

       Filipom Gombalom

        

       Ďalšie miesta obsadili

        

       5. miesto:     David Klemm

       7. miesto:    Branislav Jombík.

        

       Úspešným reprezentantom našej školy srdečne blahoželáme. Za ich výnimočné výsledky im aj touto cestou úprimne ďakujeme.

        

       Opäť sa potvrdilo, že naša škola vychováva kvalitných odborníkov, ktorí sa dokážu presadiť v náročných podmienkach odbornej praxe.

        

        

                 Ing. Ján Žuffa

           riaditeľ Spojenej školy

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5932