Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ján Žuffa SŠ- SOŠA Riaditeľ
 
 
RNDr. Mária Baloghová SŠ-SOŠP Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Mária Piliarová SŠ-SOŠA Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.AA
Zástupca v triede: I.BA
Zástupca v triede: I.CA
Zástupca v triede: I.EP
Zástupca v triede: I.FP
Zástupca v triede: I.KA
Zástupca v triede: II.AA
Zástupca v triede: II.BA
Zástupca v triede: II.CA
Zástupca v triede: II.EP
Zástupca v triede: II.FP
Zástupca v triede: II.KA
Zástupca v triede: III.AA
Zástupca v triede: III.BA
Zástupca v triede: III.CA
Zástupca v triede: IV.CA
Zástupca v triede: IV.EP
Zástupca v triede: IV.FP
 
 
PhDr. Alexandra Alexová SŠ-SOŠP-DPČ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Roman Ando SŠ-SOŠA Rozvrh
Triedny učiteľ: I.AA
 
 
Ing. Adrián Babčan SŠ - SOŠA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miroslav Benedek SŠ-SOŠA Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AA
 
 
Mgr. Lukáš Bíreš SŠ-SOŠA Majster
 
 
Milan Bištura SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
Ing. Iveta Complová SŠ-SOŠA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Dušan Detvan SŠ-SOŠA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Henrieta Fedorová SŠ-SOŠP Rozvrh
Triedna učiteľka: II.CA
 
 
PaedDr. Anna Fodorová SŠ-SOŠA-DPČ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Michal Galád SŠ-SOŠA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Eva Gregušová SŠ-SOŠE Učiteľka
 
 
Ing. Ľubomíra Grossmanová SŠ-SOŠP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Karolína Gútová SŠ-SOŠP-MOV Rozvrh
Majsterka
 
 
Bc. Silvia Hazáková SŠ - SOŠP-MOV Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I.FP
 
 
Ľubomír Hlaváčik SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
PhDr. Blanka Horváthová SŠ-SOŠA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.CA
 
 
Ing. Marcel Hrnčiar SŠ-SOŠA-MOV Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Jozef Huba SŠ-SOŠA-DPČ Rozvrh
Učiteľ
 
 
Vladimír Jačišin SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
Ing. Peter Kačur SŠ-SOŠE Učiteľ
 
 
Ing. Peter Kavacký SŠ-SOŠE Učiteľ
 
 
Mgr. Andrea Kmeťová SŠ-SOŠA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Dušan Kováč SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
Mgr. Jana Kováčová SŠ-SOŠP Rozvrh
Triedna učiteľka: I.CA
 
 
Stanislav Krištály SŠ-SOŠA-HMOV Majster
 
 
Mgr. Júlia Kudrnová SŠ-SOŠA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Bohuš Láska SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
Ing. Ján Mačuha SŠ-SOŠA-DPČ Učiteľ
 
 
Ing. Mariana Majerová SŠ-SOŠA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KA
 
 
Mgr. Nina Matušovová SŠ-SOŠP Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.EP
 
 
Mgr. Miroslav Michalčák SŠ-SOŠA Rozvrh
Triedny učiteľ: III.AA
 
 
Mgr. Gabriel Miškuf SŠ-SOŠA Učiteľ
 
 
Mgr. Andrea Miškufová SŠ-SOŠP Rozvrh
Triedna učiteľka: I.EP
 
 
Ivan Nemčok SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
Mgr. Daniela Nováková SŠ- SOŠA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.EP
 
 
Mgr. Silvia Ondrišová SŠ-SOŠE Učiteľka
 
 
RNDr. Terézie Ondrušíková SŠ-SOŠA Učiteľka
 
 
PaedDr. Zuzana Pálková SŠ-SOŠA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Pantlíková SŠ-SOŠP Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BA
 
 
Mgr. Anna Pinková SŠ - SOŠP Rozvrh
Triedna učiteľka: II.FP
Triedna učiteľka: IV.FP
 
 
Mgr. Milan Plančík SŠ-SOŠA-HMOV Majster
 
 
Michal Pršanec SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
Mgr. Anna Psárska SŠ-SOŠE Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Rendlová SŠ-SOŠA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BA
Triedna učiteľka: III.BA
 
 
Ing. Lenka Ružová SŠ-SOŠE Učiteľka
 
 
Stanislav Sekula SŠ - SOŠA-MOV Majster
 
 
Bc. Jaroslav Sendek SŠ-SOŠE Majster
 
 
Ing. Šarlota Sláviková SŠ-SOŠA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KA
 
 
Patrik Szaniszlo SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
Mgr. Pavel Šimo SŠ-SOŠA-MOV Majster
 
 
Ing. Peter Škoda SŠ - SOŠE Učiteľ
 
 
Ing. Drahoslava Trginová SŠ-SOŠP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Turčanová SŠ-ŠI-SOŠE Vychovávateľka
 
 
Ing. Zdenka Valová SŠ-SOŠP Rozvrh
Triedna učiteľka: II.EP
 
 
RNDr. Anna Zubáková SŠ-SOŠE Učiteľka
 
 
Mgr. Lívia Žuffová SŠ - SOŠP-DPČ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Viera Žuffová SŠ-SOŠE Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria