• Vedenie školy

     • Vedenie školy

     • Vedenie Spojenej školy

      ING. Ján Žuffa   

      riaditeľ Spojenej školy

      RNDr. Mária Baloghová    

      zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy, štatutárny zástupca riaditeľa

       

      Vedenie organizačných zložiek Spojenej školy

      1. Stredná odborná škola automobilová, Školská 7

      Ing. Ján Žuffa 

       riaditeľ   SŠ

       RNDr. Mária Baloghová

       zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

       Ing. Mária Piliarová

       zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety

       Mgr. Milan Plančík

       hlavný majster odbornej výchovy

       Stanislav Krištály

       hlavný majster odbornej výchovy

       

      2. Stredná odborná škola podnikania, Školská 7

      Ing. Ján Žuffa 

       riaditeľ   SŠ

      RNDr. Mária Baloghová

      zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

      Ing. Mária Piliarová 

      zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety

       

       

       

      3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18

      Ing. Ján Žuffa 

       riaditeľ   SŠ

      Mgr. František Elias    

      zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie a odborné predmety

      Bc. Marián Kunštár    

      hlavný majster odbornej výchovy

       

      Školský internát

      PaedDr. Mária Palíková

      vedúca vychovávateľka školského internátu

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 571