Navigácia

Partners
Počet prístupov

Počet návštev: 863916

Hľadáte AUTOŠKOLU ?

Fotogaléria

Fragmenty zo života našej školy

Prenájom telocviční a autocvičiska

Škola prevádzkuje AUTOŠKOLU

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Priebeh vyučovacieho dňa

Pondelok 10. 12. 2018

Kontakt

 • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
  Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
 • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
  048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Mapa

Vitajte na stránkach Spojenej školy

Majster Slovenska na Dni otvorených dverí

Dávid Derďák, majster Slovenska pretekov automobilov do vrchu v triede E1-1400 v roku 2018, sa s podporou pretekárskeho teamu Kesko racing team zúčastnil Dňa otvorených dverí na našej škole. Dávid je žiakom II.CA triedy v študijnom odbore autotronik. Predviedol svoje víťazné vozidlo, Fabiu, s úpravou na preteky do vrchu. Tiež svoje trofeje z aktuálneho ročníka pretekov, ktorý bol pre Dávida prvým a hneď víťazným. Súčasťou jeho prezentácie pred žiakmi našej školy a hosťami bola aj výbava špeciálne upraveného vozidla, spĺňajúceho normy Slovenskej asociácie motoristického športu a povinná výbava jazdca.

Obrovským zážitkom pre zúčastnených bola ukážka výkonu pretekárskeho vozidla na voľnobehu „na stojkách“ a samozrejme aj možnosť, na chvíľu si vyskúšať pozíciu pretekára a zažiť atmosféru pretekárskeho vozidla z pozície jazdca.

Svoje vodičské umenie a zvuk motora zúčastneným predviedol aj absolvent našej školy, Michal Michalec, na oživenej Lade 2107 z roku 1987.

Dávidovi aj Michalovi za ich ochotu a predvedené výkony ďakujeme.

Zverejnené so súhlasom: Dávid Derďák, Kesko racing team a Michal Michalec.


Študuj u nás študijné a učebné odbory:

 

2433 H obrábač kovov,

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia,

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika,

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika,

a v zmysle § 27 ods. 3 zákona 61/2015 sa žiakovi, ktorý študuje v príslušných odboroch sa poskytuje motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu. Bližšie informácie na tel.č.048/4133113.


Žiaci absolvujú ručné spracovanie kovov, dreva a strojové obrábanie kovov. Po skončení štúdia žiaci majú možnosť sa uplatniť v strojárskych podnikoch zameraných na výrobu súčiastok, výrobu zbraní v renomovanom podniku v Banskej Bystrici, montáž, opravy, skúšanie a nastreľovanie poľovníckych a športových zbraní, alebo v podnikateľskej sfére.

Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou, na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.

Základné informácie o škole

      Spojená škola, Školská 7, 975 90  Banská Bystrica zabezpečuje vzdelávanie žiakov v učebných a študijných odboroch, ktoré výraznou mierou zlepšujú umiestnenie žiakov na trhu práce v profesiách automobilového a elektrotechnického priemyslu, ale tiež v obchode a službách cestovného ruchu.

        Vzdelávanie v učebných a študijných odboroch sa realizuje v troch organizačných zložkách Spojenej školy:

Stredná odborná škola automobilová      

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola podnikania           

V školskom roku 2018/2019 otvárame nasledovné študijné a učebné odbory:

 

Stredná odborná škola automobilová

Školská 7, 975 90  Banská Bystrica

 

Študijný odbor

2495 K autotronik

 

Učebné odbory

2432 H puškár

2433 H obrábač kovov

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

2487 H 01 autoopravár – mechanik

2487 H 02 autoopravár – elektrikár

2487 H 03 autoopravár – karosár

2487 H 04 autoopravár –lakovník

 

Nadstavbové štúdium

2414 L 01 strojárstvo–výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 02 strojárstvo–obrábanie materiálov

2414 L 04 strojárstvo–podnikanie a služby

2493 L predaj a servis vozidiel

3757 L dopravná prevádzka

 

 

Stredná odborná škola elektrotechnická

Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica

 

Študijné odbory

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2679 K mechanik mechatronik

2682 K mechanik počítačových sietí

 2411 K mechanik nastavovač  

2697 K mechanik elektrotechnik - autoelektronika

2697 K mechanik elektrotechnik - informačné technológie

2697 K mechanik elektrotechnik - spotrebná technika

2697 K mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika

2697 K mechanik elektrotechnik - zabezpečovacia technika

 

Učebné odbory

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika

 

Nadstavbové štúdium

2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

 

Nadstavbové štúdium - pomaturitné štúdium

2682 N mechanik počítačových sietí

 

 

Stredná odborná škola podnikania

Školská 7, 975 90  Banská Bystrica

 

Študijné odbory

6352 M obchod a podnikanie

6442 K obchodný pracovník

6446 K kozmetik

2840 M biotechnológia a farmakológia

2888 K operátor farmaceutickej výroby

 

Nadstavbové štúdium:

6411 L prevádzka obchodu


OBČIANSKE ZDRUŽENIE:
KLUB MLADÝCH FARMACEUTOV A KOZMETIKOV

pre viac informácií tuknite TU

Novinky

 • Šiesteho decembra sa na škole už tradične slávi Mikuláš. Tretiaci na SOŠP sa chopili svojich úloh a prezlečení za Mikuláša, anjelov, čertov a sobov prešli postupne každou triedou s košom plným sladkostí. Triedy súťažili o najkrajšiu vianočnú výzdobu ako aj o to, kto predvedie Mikulášovi zaujímavý program – či už zarecituje báseň, alebo zaspieva vianočnú poprípade mikulášsku pesničku. Ich odmenou bolo sladké prekvapenie, ktoré dostal každý žiak. Výzdobu triedy kritickým očkom zhodnotila aj porota. Najkrajšie triedy budú vyhlásené a odmenené na tohoročnej vianočnej akadémii.

 • Aj tento školský rok nás naša družobná škola z Hradca Králové pozvala na medzinárodný futsalový turnaj. Pozvanie sme radi prijali a vycestovali sme s 12 chlapcami zmerať si sily s družstvami s ukrajinského Ľvova, z poľskej Poznane a s domácim družstvom. Priebeh zápasov medzi všetkými súpermi bol veľmi vyrovnaný. Víťazom sa mohlo stať ktorékoľvek družstvo, rozhodovali drobné chyby. Mali sme sa na čo pozerať. V prvom zápase sme prehrali s poľskou Poznaňou 1 : 2, v druhom sme vyhrali nad ukrajinským Ľvovom 4 : 3. Rozhodujúci zápas s domácim družstvom bol v poradí zápasov turnaja posledný a rozhodoval o celkovom umiestnení všetkých teamov. Naše družstvo nezachytilo rýchli nástup Vocelky a hneď na začiatku dostalo gól. Celý zápas sme hrali pod tlakom súpera, ktorému sme na koniec podľahli a v turnaji sme obsadili konečné 3. miesto. Táto prehra nám ukázala kde máme slabé miesta, čo musíme zlepšiť. Už teraz sa tešíme na náš koncoročný futbalový turnaj, kde sa budeme snažiť odplatiť Vocelke našu prehru. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
  Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
 • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
  048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria