• Prečo si zvoliť nás?

    • Budúcnosť
    • Sme moderná škola, ktorá rastie a pripravuje žiakov v žiadaných odboroch na trhu práce.
    • Zručnosti
    • Opraviť auto? Opraviť zbraň? Spraviť zúčtovanie? Či Upgrade počítača? To všetko sa na našich školách môžeš naučiť !!!
    • Aktivity
    • Účelové kurzy, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie, športové a voľnočasové aktivity
  • Top novinky !!!

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Do kroniky mesta pribudli ďalšie významné mená

      Koniec februára sa v Banskej Bystrici opäť niesol v slávnostnom duchu. V Cikkerovej sieni radnice si prevzalo ocenenia Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora za rok 2018 desať laureátov, ktorí doplnili mozaiku osobností Banskej Bystrice. Každý z nich svoj život zasvätili mestu pod Urpínom, a preto im patrí náš obdiv a uznanie.

     • Spojená škola Banská Bystrica – organizátor celoštátneho finále súťaže ZENIT

      Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Invencia, Tvorivosť - to sú vlastnosti, ktorými disponujú všetci účastníci súťaže ZENIT. Súťaž ZENIT už 35 rokov vedie technicky zamerané školy a ich žiakov k súťaženiu v odboroch, v ktorých sa vzdelávajú žiaci počas troch alebo štyroch rokov a po ich ukončení nastupujú do rozhodujúcich povolaní v odvetví národného hospodárstva a to v elektrotechnike a v strojárstve. Vyhlasovateľom súťaže je každoročne MŠVVaŠ a odborným garantom ŠIOV.

     • O nás aj v Európe SC

      Aj tento rok žiaci, učitelia a majstri odborného výcviku našej školy prezentovali návštevníkom obchodného centra Európa prácu a možnosti štúdia podľa jednotlivých odborov.

      Ukážky činnosti žiakov našej školy vyvolali záujem a otázky mnohých návštevníkov. S radosťou sme im odpovedali a s hrdosťou sa pochválili tým , čo naša škola ponúka širokej verejnosti.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • soustroj@stonline.sk
    • akcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
    • 37956108
  • Fotogaléria

   • Cena primátora 2018
   • Celoštátna súťaž ZENIT
   • Prezentácia školy v Europa SC
   • Europa SC pozvánka
   • Zveľadili sme priestory školy
   • Mikuláš 2018
   • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí
   • Deň otvorených dverí na Školskej 7
   • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018
   • Prihlásenie