Navigácia

 • Mikuláš na škole

  Šiesteho decembra sa na škole už tradične slávi Mikuláš. Tretiaci na SOŠP sa chopili svojich úloh a prezlečení za Mikuláša, anjelov, čertov a sobov prešli postupne každou triedou s košom plným sladkostí. Triedy súťažili o najkrajšiu vianočnú výzdobu ako aj o to, kto predvedie Mikulášovi zaujímavý program – či už zarecituje báseň, alebo zaspieva vianočnú poprípade mikulášsku pesničku. Ich odmenou bolo sladké prekvapenie, ktoré dostal každý žiak. Výzdobu triedy kritickým očkom zhodnotila aj porota. Najkrajšie triedy budú vyhlásené a odmenené na tohoročnej vianočnej akadémii.

  III.EP a tr.uč. Mgr. Daniela Nováková

 • Deň otvorených dverí na Školskej 7

 • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018

  Aj tento školský rok nás naša družobná škola z Hradca Králové pozvala na medzinárodný futsalový  turnaj. Pozvanie sme radi prijali a vycestovali sme s 12 chlapcami zmerať si sily s družstvami s ukrajinského Ľvova, z poľskej Poznane a s domácim družstvom. Priebeh zápasov medzi všetkými súpermi bol veľmi vyrovnaný. Víťazom sa mohlo stať ktorékoľvek družstvo, rozhodovali drobné chyby. Mali sme sa na čo pozerať. V prvom zápase sme prehrali s poľskou Poznaňou 1 : 2, v druhom sme vyhrali nad ukrajinským Ľvovom 4 : 3. Rozhodujúci zápas s domácim družstvom bol v poradí zápasov turnaja posledný a rozhodoval o celkovom umiestnení všetkých teamov. Naše družstvo nezachytilo rýchli nástup Vocelky a hneď na začiatku dostalo gól. Celý zápas sme hrali pod tlakom súpera, ktorému sme na koniec podľahli a v turnaji sme obsadili konečné 3. miesto. Táto prehra nám ukázala kde máme slabé miesta, čo musíme zlepšiť. Už teraz sa tešíme na náš koncoročný futbalový turnaj, kde sa budeme snažiť odplatiť Vocelke našu prehru. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Mgr. A. Kmeťová, Mgr. G. Miškuf

 • 9. ročník turnaja žiakov stredných škôl v malom futbale o putovný pohár riaditeľa školy

  K blížiacemu sa koncu školského roku sa na ihrisku našej školy stretnú futbalisti zo 7. stredných škôl mesta Banská Bystrica a futbalisti z našej družobnej školy z Hradca Kráľové. Medzi nimi sa nájdu aj vysoko kvalitní stredoškolskí hráči, ktorí môžu byť v budúcnosti aj oporami Bystrického futbalu. Za tie roky turnaj už veľmi dobre poznajú hráči aj učitelia a tešia sa na toto športové podujatie. Ani tento rok nás fanúšikov futbalisti nesklamali, predviedli výborné pútavé a bojové výkony. O náročnosti turnaja hovoria aj výsledky, ktoré boli veľmi vyrovnané. V súboji o tretie miesto medzi Strednou odbornou školou z Hradca Králové a Spojenou školou Kremnička, Banská Bystrica rozhodli pokutové kopy. V riadnom hracom čase skončil zápas nerozhodne 1:1. Viac šťastia napokon mali chlapci z Kremničky, ktorí obsadili tretie miesto. Finále sa odohralo medzi domácou Spojenou školou, Školská 7, Banská Bystrica a Gymnáziom Tajovského Banská Bystrica. Naposledy si naša škola vo finále zahrala v roku 2012, a až 9. ročník bol pre nás víťazný. Po prvom polčase bol stav vyrovnaný 1:1. V druhom polčase Peter Nagy výbornou strelou z ľavej strany prekonal brankárovho súpera a zvýšil stav na 2:1. Víťazstvo ešte ku koncu poistil Paťo Kľačan, ktorý týmto gólom uzavrel skóre zápasu na 3:1. Našim futbalistom ďakujeme za majstrovský výkon.

  Mgr. Miškuf, Mgr. Kmeťová

 • Boli sme úspešný v Mladom tvorcovi

  V dňoch 26.04. a 27.04.2018 prebiehala v priestoroch Agrokomplexu Nitra podujatie Mladý tvorca. Zúčastnila sa aj naša škola, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica, ktorú reprezentovali žiaci Adam Florek, František Stračina, a Andrej Krkoška z III.B triedy výrobkom: "CNC frézovací a gravírovací stroj".

  Počas celej súťaže prezentovali svoju niekoľkomesačnú inovátorskú prácu - CNC frézovací a gravírovací stroj. Toto zariadenie na základe vlastného návrhu skonštruovali, zrealizovali výrobu niektorých častí, správne nastavili, zapojili množstvo elektrokomponentov a vytvorili CNC program na obrábanie. Stroj je využiteľný ako modelárska frézovačka gravírovací stroj.

  V celkovom hodnotení súťaže Inovácia a technická tvorivosť v kategórii strojárstvo získal ich výrobok grandiózne prvé miesto, cenu ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

  Študentom ďakujeme a gratulujeme im za úspech v súťaži a prajeme im veľa ďalších úspechov v živote.

 • ÚSPECH v celoslovenskom finále súťaže Finančná olympiáda

  Bežný finančný slovník, základné ekonomické pojmy, orientácia v poistných a bankových službách, prehľad v investovaní, ale aj základy správneho nadstavenia osobných financií a domáceho hospodárstva – to sú oblasti, na ktoré sa zameriava Finančná olympiáda.

  Dňa 24.4.2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále súťaže o finančnej gramotnosti stredoškolákov. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 5000 študentov gymnázií, obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

  S radosťou oznamujeme, že náš študent Maroš Skokan z II.EP  triedy vyhral tretie miesto!!! 

  Ceny boli krásne (iPOD + 500,- EUR), ale pre nás bol asi najkrajší ten pocit úspechu, hrdosti a zadosťučinenia.

  Ako učiteľka ekonómie ďakujem študentom za   výbornú prípravu na súťaž a dôstojnú reprezentáciu školy.

  Ing. Valová Zdena

 • Opäť sme srdcom Európy

  Tu netreba žiadne slová, naša škola chce byť jednoducho vždy blízko vás.

 • Puškárske remeslo

  Puškárske remeslo

  Do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 nastúpilo 16 žiakov z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli  vyučiť v odbore puškár. Puškárstvo je remeslo, ktoré sa vyvíjalo 5. storočí a stále prináša niečo inovatívne, konštruktívne, prispôsobuje sa požiadavkám modernej doby.

  Žiaci absolvujú svoj odborný výcvik na novozriadenom pracovisku praktického vyučovania v dielňach vo Vlkanovej. Postupne nadobúdajú manuálne zručnosti a vedomosti pri ručnom a strojovom obrábaní kovov, učia sa čítať a tvoriť technickú dokumentáciu, opravovať a zhotovovať zložité systémy zbraní. Pod odborným dohľadom  majstra OV skúšajú vyrobiť svoj prvý spúšťací pištoľový mechanizmus, aby sa naučili pracovať s presnosťou a trpezlivosťou hodnou puškárskeho remesla.

  Hrnčiar

 • Prezentácia v Europa SC splnila naše očakávanie

  Predstaviť učebné a študijné odbory na našej Spojenej škole – to bol hlavný cieľ prezentácie, ktorá sa uskutočnila 24.1.2017 v Europa SC v Banskej Bystrici. Dúfame, že informácie, ktoré sme poskytli záujemcom aj všetkým náhodným zvedavcom zaujali a o našu školu bude prejavený veľký záujem. Prezentácia v Europa SC splnila naše očakávanie - Obrázok 1

 • Prezentovali sme našu školu :-)

  Prezentovali sme našu školu :-) - Obrázok 1

 • Najlepší lakovník na Slovensku študuje práve u nás !!!

  Najlepší lakovník na Slovensku študuje práve u nás !!! - Obrázok 1Filip Gombala obsadil prvé miesto v celoslovenskej súťaži Autoopravár Junior Castrol 2016 v kategóriíautoopravár - lakovník. Tretie miesto v kategórií autoopravár - karosár získal Martin Kollár.

  Tlačová_správa_AJC 2016.pdf

 • Tlačivo na oslobodenie od telesnej výchovy

 • 2432 H puškár - Nový učebný odbor

  Spojená škola – Stredná odborná škola automobilová v školskom roku 2017/2018 otvára nový učebný odbor

  2432 H puškár

  s celoslovenskou pôsobnosťou. Pre žiakov poskytujeme ubytovanie vo vlastnom internáte a zabezpečíme odbornú prax u zmluvných partnerov. Žiakom ponúkame možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B vo vlastnej autoškole za zvýhodnených podmienok.

  Cieľom vzdelávania v tomto odbore je poskytnúť žiakom odborné vedomosti z oblasti zbraní a rozvíjať zručnosti potrebné na výkon pracovných činností spojených s opravou zbraní, výrobou jednotlivých časti zbraní, nastavení zbraní a tiež reštaurovaní starších zbraní.

  Žiaci absolvujú ručné spracovanie kovov, dreva a strojové obrábanie kovov. Po skončení štúdia žiaci majú možnosť sa uplatniť v strojárskych podnikoch zameraných na výrobu súčiastok, výrobu zbraní v renomovanom podniku v Banskej Bystrici, montáž, opravy, skúšanie a nastreľovanie poľovníckych a športových zbraní, alebo v podnikateľskej sfére.

  Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou, na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.

  Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie

 • Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

  Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prenájom priestoru na prevádzkovanie školského bufetu.

 • Hurá na prázdniny :-)

  Hurá na prázdniny :-) - Obrázok 1 Všetkým žiakom a žiačkam prajú krásne prázdniny

  všetci pedagogickí zamestnanci.

 • Futbalový turnaj o pohár riaditeľa Spojenej školy, Školská 7

  Futbalový turnaj o pohár riaditeľa Spojenej školy, Školská 7 - Obrázok 17. ročník futbalového turnaja priniesol nového víťaza a prekvapenie v podobe školy SPŠ J. Murgaša, ktorá turnaj vyhrala. Druhé miesto po dramatickom zápase obsadila naša družobná škola SOŠ a SOU z Hradca Králové. Tretie miesto získalo Športové gymnázium. Úroveň všetkých družstiev bola veľmi vysoká a vybojovať si prvenstvo v tomto turnaji bolo náročné. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

  Mgr. A. Kmeťová, Mgr. G. Miškuf

 • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2016

  AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2016 - Obrázok 1

  Poznáme výsledky zo slovenského finále 2016 !!!!!

  Je to už 17. ročník prestížnej súťaže mladých autoopravárov v odboroch mechanik elektrikár, karosár a lakovník, na ktorej sa odborné školy snažia čo najlepšie uspieť.

   

  Po úspešnom absolvovaní oblastných kôl sa našej škole opäť podarilo postúpiť do celoslovenského finále v odbore karosár a lakovník, a to dokonca až piatim žiakom v dvoch odboroch, čo je nadštandardný počet, keďže stanovy súťaže umožňujú postúpiť do ďalšieho kola maximálne trom žiakom v jednom odbore.

   

  Súťaž pokračovala ďalej oblastným kolom, ktoré sa konalo 10. marca 2016. Do celoslovenského finále postúpili títo žiaci:

   

  a) v odbore karosár:

  Martin Kollár – postúpil z 2. miesta,

  Martin Hudec – postúpil z 3. miesta

  b) v odbore lakovník:

  Dávid Klemm - postúpil z 1. miesta,

  Filip Gombala - postúpil zo 4. miesta,

  Branislav Jombík      - postúpil zo 6. miesta.

   

  Celoslovenské finále odboru lakovník a karosár sa konalo v dňoch 20. až 21. apríla 2016 v Bratislave – Vrakuni, v priestoroch spoločnosti JL spol. s r.o. Gestormi týchto odborov boli páni Ladislav Lelkeš zo spoločnosti JL, s.r.o. a zo spoločnosti FECO, s.r.o.František Gajdács.

   

  Organizačné, materiálové a priestorové zabezpečenie súťaže bolo opäť na špičkovej úrovni, za čo aj naša škola a žiaci organizátorom vyjadrili úprimné poďakovanie a zároveň vysoko oceňujú odborný prínos súťaže pre všetkých zúčastnených žiakov.  

   

  Súťaž prebiehala počas dvoch dní podľa vopred presne stanoveného harmonogramu. Žiaci absolvovali tri časti: poznávaciu, testovaciu a praktickú. Výsledky jednotlivých častí súťaže boli bodovo hodnotené, pričom hodnotenie zohľadňovalo osobitosti každej časti. Náročnosť jednotlivých častí, najmä poznávacej a praktickej, sa každoročne zvyšuje, čo vyžaduje neustálu priebežnú prípravu každého súťažiaceho, ktorý má ambície v tejto veľkej konkurencii obstáť.

   

  Po vyčerpávajúcom prvom súťažnom dni mali žiaci možnosť športovo súťažiť v jazde na motokárach.

   

  Súťaž pokračovala druhým dňom, pričom sa súťaživosť žiakov zvýšila motiváciou získať hodnotné ceny, akými boli napríklad notebook, mobilný telefón, 3D okuliare, lakovnícke pomôcky a zariadenia, ochranné pomôcky a tiež materiálne vybavenie škôl. Po skočení súťaže sa žiaci presunuli do priestorov výstaviska Incheba, kde mali možnosť bezplatného vstupu na výstavu Autosalón 2016. Vyvrcholením súťaže Autoopravár Junior 2016 bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov v priestoroch Incheba-EXPO.

   

  Prestížny charakter tejto súťaže podčiarkla účasť riaditeľa sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pána Františka Priesola, pánov Júliusa Lelkeša a Františka Gajdácsa, zástupcov súkromného sektora a ďalších sponzorov.

   

  Obrovskú radosť sme zažili počas vyhlasovania výsledkov súťaže, ktorého sa zúčastnil aj riaditeľ našej školy Ing. Ján Žuffa a spolužiaci úspešne umiestnených žiakov, ktorí vyhlasovaniu súťaže dali ten správny podtón povzbudzovaním a nadšeným potleskom.

   

  V odbore karosár sme dosiahli nasledovné umiestnenie:

   

  3. miesto:    Martin Kollár

  4. miesto:    Martin Hudec

   

  V odbore lakovník sme opakovane obhájili prvé miesto v celoslovenskej súťaži, v tomto roku žiakom

   

  Filipom Gombalom

   

  Ďalšie miesta obsadili

   

  5. miesto:     David Klemm

  7. miesto:    Branislav Jombík.

   

  Úspešným reprezentantom našej školy srdečne blahoželáme. Za ich výnimočné výsledky im aj touto cestou úprimne ďakujeme.

   

  Opäť sa potvrdilo, že naša škola vychováva kvalitných odborníkov, ktorí sa dokážu presadiť v náročných podmienkach odbornej praxe.

   

   

            Ing. Ján Žuffa

      riaditeľ Spojenej školy

 • Úspešne sme obsadili popredné miesta :-)

  Dňa 10.03.2016 sa na našej škole konalo oblastné kolo 17. ročníka súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016. V celkovom hodnotení sme úspešne obsadili prvé, štvrté a šieste miesto v kategórii autoopravár lakovník, získali sme druhé a tretie miesto v kategórii autoopravár karosár. Výsledky AJC 2016 oblastných kôl.pdf

  Úspešne sme obsadili popredné miesta :-) - Obrázok 1

 • Archív

  Záverečná konferencia - workshop projektu "Premieňame spojenú školu z tradičnej na modernú"

  Archív - Obrázok 1

  Natočili o nás: http://www.ta3.com/clanok/1071299/v-banskej-bystrici-si-vychovavaju-autotronikov.html

  Archív - Obrázok 2 Archív - Obrázok 3 Archív - Obrázok 4 Archív - Obrázok 5 Archív - Obrázok 6 Archív - Obrázok 7 Archív - Obrázok 8


  Spojená škola, Školská 7 úzko spolupracuje so spoločnosťou GAMO a.s., zameranou na informačné technológie.

  Archív - Obrázok 9

  GAMO a.s. - zmluva o spolupraci.pdf

  Na základe rámcovej zmluvy sa zameriavajú na integrované vedecko-výskumné a výchovno-vzdelávacie programy, na spoluprácu pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, spolupráca pri poskytovaní kontinuálneho vzdelávania, na spoluprácu pri tvorbe, implementácií, prevádzke a údržbe e-learningového riešenia na platforme Moodle.


  Archív - Obrázok 10  NOVÉ  Archív - Obrázok 11  NOVÉ  Archív - Obrázok 12  NOVÉ  Archív - Obrázok 13

  Študijný odbor autotronik, ktorý je novinkou na Slovensku, otvárame 1. septembra 2015. Po ukončení štvorročného štúdia získajú študenti maturitné vysvedčenie a výučný list. Počas štúdia môže priniesť úspešným futbalistom, lyžiarom a ľahkým atlétom nerušenú prípravu v rozvoji ich talentu spolupráca našej školy so športovým klubom  FK Dukla Banská Bystrica a so športovým útvarom AS Dukla Banská Bystrica.

  Významným benefitom pre študentov našej školy je aj vodičský preukaz skupiny B zadarmo.

  Archív - Obrázok 14

  O novom študijnom odbore autotronik - kliknut TU   

  Spojená škola – Stredná odborná škola podnikania

  Školská 7, 97590 Banská Bystrica

  Od 1.9.2014 ponúka žiakom 9. ročníkov základných škôl štúdium v študijných odboroch

  2888 K operátor farmaceutickej výroby

  6446 K kozmetik

  Tieto dva odbory štúdia prešli zo SOŠ, Tajovského 25 v Banskej Bystrici na Spojenú školu - SOŠ podnikania.

  Študijné a učebné odbory otvorené v školskom roku 2015/2016:

  Stredná odborná škola automobilová

  Školská 7, 975 90  Banská Bystrica

   

  Študijný odbor

  2495 K autotronik

   

  Učebné odbory

  2433 H obrábač kovov

  2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

  2487 H 01 autoopravár – mechanik

  2487 H 02 autoopravár – elektrikár

  2487 H 03 autoopravár – karosár

  2487 H 04 autoopravár –lakovník

   

  Nadstavbové štúdium

  2414 L 01 strojárstvo–výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

  2414 L 02 strojárstvo–obrábanie materiálov

  2414 L 04 strojárstvo–podnikanie a služby

  2493 L predaj a servis vozidiel

  3757 L dopravná prevádzka

   

   

  Stredná odborná škola elektrotechnická

  Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica

   

  Študijné odbory

  2679 K mechanik mechatronik - nový odbor

  2682 K mechanik počítačových sietí

  2411 K mechanik nastavovač

  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  2697 K mechanik elektrotechnik - autoelektronika

  2697 K mechanik elektrotechnik - informačné technológie

  2697 K mechanik elektrotechnik - spotrebná technika

  2697 K mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika

  2697 K mechanik elektrotechnik - zabezpečovacia technika

   

  Učebné odbory

  2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

  2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika

  2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

   

  Nadstavbové štúdium

  2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

  2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

   

   

  Stredná odborná škola podnikania

  Školská 7, 975 90  Banská Bystrica

   

  Študijné odbory

  6352 M obchod a podnikanie

  2888 K operátor farmaceutickej výroby

  6446 K kozmetik

   

  Nadstavbové štúdium:

  6411 L prevádzka obchodu

 • MISS Spojenej školy 2015

  MISS Spojenej školy 2015 - Obrázok 1Dňa 13.11.2015 sme si na našej škole volili svoju Miss. Dievčatá boli nielen krásne, ale preukázali svoje „kvality“ aj pri praktických súťažných úlohách (zašívanie ponožiek a dofukovanie pneumatík) :-) Čakala ich aj promenáda v spoločenských šatách a  pohovor pred odbornou porotou, ktorá to pri hodnotení naozaj nemala ľahké.

  Výsledky:

   

  Miss Spojenej školy:   Yvona Mária Novotná (III.FD)

  Vicemiss Spojenej školy:   Kristína Schrötterová (IV.ED)

  2.Vicemiss Spojenej školy:   Alžbeta Fizolínová (I.FD)

  Miss sympatia spojenej školy:   Diana Slameňová  (IV.ED)

  Hodnotíme túto akciu ako veľmi vydarenú a ďakujeme všetkým zúčastneným za prežité milé a zábavné piatkové dopoludnie.

  Ing. Valová, Mgr. Miškuf

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
  Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
 • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
  048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria