• Novinky zo života školy

      • Školská mediácia No.5

      • Piate stretnutie ,,Školských a rovesníckych mediátorov“

       na SŠ – SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej

       Dňa 28.9.2021 sa na škole uskutočnilo piate stretnutie ,,Rovesníckych a školských mediátorov“.  Dnes sme sa so školením mediátorov pomaly blížili ku koncu. V úvode stretnutia sme oboznámili pani školiteľku o programe minulého stretnutia a potom sme sa hneď s chuťou pustili do nových vecí.

       Dnes to bolo o sebareflexii, dôvere a udržateľnosti projektu. Mediátori sa zamýšľali nad citátmi o dôvere, vytvárali krásne básne ich života. Týmto spôsobom žiaci lepšie spoznávali jeden druhého a aj sami seba. Dôležitou časťou stretnutia bola udržateľnosť projektu a ďalšie pokračovanie rovesníckej mediácie na našej škole. Spoločne si vytvorili školskú nástenku mediátorov. Na nej stručne priblížili našim žiakom, čo je ich cieľom, úlohou, ktorí žiaci patria ku školským mediátorom. Tiež si vytvorili e-mail pre našich žiakov a pedagógov, na ktorý im môžu napísať podnet na ďalšiu komunikáciu v prípade pociťovania nejakých problémov, konfliktov... Skupina mediátorov im umožní byť v neustálom kontakte s nimi a spolu riešiť problémy a konflikty na škole. Budú sa snažiť vylepšiť naše školské prostredie, aby sa predchádzalo šikanovaniu, slovnému napádaniu, hádkam a iným konfliktom medzi žiakmi. Mediátori sa dohodli sa na pravidelných mesačných stretnutiach. Spoločne vytvorili logo školských rovesníckych mediátorov, z ktorého vznikne odznak mediátorov našej školy. Zároveň odznakom oboznámia každého žiaka, že daná osoba je školským a rovesníckym mediátorom. Spoločne ďalej naplánovali vytvoriť formu výzvy pre ostatných žiakov našej školy. Výzva bude umiestnená na viditeľnom mieste a bude k nej aj prihláška určená pre mladších spolužiakov, ktorí by sa chceli pridať do tímu.  Na stránku školy budú pridávať po konzultácii so školskou koordinátorkou rovesníckej mediácie pravidelné informácie pre študentov. Môžu naplánovať aktivity aj pre ostatných žiakov či pomocou školského rozhlasu informovať svojich spolužiakov o rovesníckej mediácii. Určite našich mediátorov čaká necelý mesiac tvrdej práce. Prajem im dobrú spoluprácu a kreatívne nápady.

        

       Mgr. Nina Matušovová

       koordinátorka projektu na škole a výchovná poradkyňa

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5908