• Novinky zo života školy

      • Školská rovesnícka mediácia No. 4

      • Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ – SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej.

       Dňa 21.9.2021 sa na škole uskutočnilo štvrté stretnutie ,,Rovesníckych a školských mediátorov“.  Dnes to bolo iné. Stretnutie sa nieslo v duchu samostatnosti žiakov, ktorí sa šikovne zhostili svojej úlohy. Spoločne si vytvorili školskú skupinu mediátorov, ktorá im umožní byť v neustálom kontakte. Jednohlasne a demokraticky si odsúhlasili hlavnú rovesnícku mediátorku – školskú vedúcu skupiny. Verím, že ich bude správne viesť a usmerňovať. Ďalším a najdôležitejším bodom stretnutia bola rozsiahla diskusia. Každý zástupca a každý jednotlivý mediátor sa mohol vyjadriť k téme, ktorá sa zaoberala hlavne súčasným stavom tried – prvým problémom už v prvých dňoch školského roka. Mnohé problémy sa však vzťahujú ešte na minulý školský rok a ovplyvňujú dianie tohto školského roku. Na stretnutí šlo hlavne o snahu zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach, a tak predchádzať odcudzeniu detí od školského prostredia v dôsledku prvých nepríjemných pocitov zo zlyhania a negatívnych zážitkov. Nášmu tímu žiakov ,,Rovesníckych a školských mediátorov“ prajem veľa síl do ich ťažkej práce. Prajem im, aby sa nedali odradiť prvým neúspechom a nech sa im podarí nastoliť nový trend našej školy, v ktorej sú žiaci: spokojní, šťastní, tešia sa zo vzdelávania, zo stretnutia spolužiakov a pedagógov. Veď chceme mať príjemné strávené dni počas vyučovania i práce, aby sme jedného dňa mali na čo spomínať. Spomínať hlavne na príjemné chvíle.

        

       Mgr. Nina Matušovová

       koordinátorka projektu na škole a výchovná poradkyňa

      • ,,Školská a rovesnícka mediácia“ No.3

      • Tretie stretnutie rovesníckych  mediátorov v školskom prostredí  sa uskutočnilo znova po lete, 7. septembra 2021. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s príčinami a zdrojmi konfliktov, verbálnou a neverbálnou komunikáciou, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu a precvičiť si argumentovanie a protiargumentáciu. Zistili sme, že je veľa iných vplyvov okrem komunikácie, ktoré vplývajú na vznik konfliktu a jeho stupňovanie.  Nie je to len nálada, inteligencia jednotlivca, konkrétna situácia, ale aj vzťahy medzi danými osobami či už sú spolužiakmi jednej triedy, rôznych tried alebo kamarátmi... Dôležité je zastaviť vzájomné nabádanie spolužiakov a podporovanie sa v negatívnom smere. Významné je komunikovať a snažiť sa upokojiť situáciu. Povedali sme si, čo mediátor môže povedať a ako môže zareagovať. Mediátori sa zhodli na prevencii – predchádzať situáciám, ktoré sú pre spolužiakov extrémne alebo môžu viesť ku konfliktu. V skupinách sa venovali napr. aktivite nazvanej ,,Očami troch kameramanov“. Vžívali si do rolí rôznych ľudí, kde si uvedomovali aj iné situácie, iné pohľady daných ľudí v jednej triede. Zistili, že každého môže nahnevať niečo iné, každý si niečo iné všíma. V aktivite nazvanou ,,Kruhový rozhovor“ sa zaoberali otázkou ,,Kedy môže dieťa samo...?“. Budúci rovesnícki mediátori zistili opäť rôzne reakcie, rozdielne názory na jednu a tú istú otázku. Dôležité je vždy sa spoločne dohodnúť a tak predchádzať, alebo vôbec nedať šancu začať konflikt v triede alebo medzi jednotlivými spolužiakmi, prípadne žiakom a učiteľom. Vždy máme na výber viaceré možnosti. Dôležité je vybrať si tú správnu možnosť. Vypočuť si argumenty a protiargumenty a brať do úvahy obe strany, oba uhly pohľadu.

       Mgr. Nina Matušovová

       koordinátorka projektu na škole a výchovná poradkyňa

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5912