• Novinky zo života školy

      • Olympijský beh

      • Dňa 23.6.2021 sa naši vybraní študenti z tried I.EP, III.EP, III.FP, II.AA, II.BAII.CAI.BAI.CA, I.KA  zúčastnili Olympijského behu. Tento deň si na celom svete rôznymi športovými aktivitami pripomíname ako Olympijský deň.

       Beh organizovalo Centrum voľného času B. Bystrica pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru v duchu olympijskej myšlienky - nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a propagovať medzi mladými ľuďmi zdravý životný štýl. Tentokrát nešlo o výkony, ale urobiť niečo pre svoje zdravie.

       Bežalo sa na tartanovom štadióne Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Všetci žiaci sa postavili na štartovaciu čiaru a po hromadnom štarte si odbehli necelý kilometer. Náš kapitán školy mal tú česť bežať celú trať s olympijskou pochodňou - olympijským ohňom.

       Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a aj za to, že sa majstrovsky popasovali s vysokou horúčavou. 

                                                                      zodpovední za akciu:

                                                                      Mgr. A. Kmeťová

                                                                      Mgr. G. Miškuf

        

       pripravila: Mgr. A. Kmeťová

      • Naše zábavné dopoludnie

      • Naše zábavné dopoludnie

       Minulý piatok naši žiaci z I.E, II.E a III.E triedy odboru podnikania strávili spolu so svojimi triednymi učiteľmi zábavné dopoludnie. Po úspešnom uzatvorení známok a pedagogickej porade sme tropické horúčavy prežili v prírode. Pýtate sa kde? Horúce školské triedy sme vymenili za náš krásny neďaleký Leninov park. 

       Každá trieda plnila rovnaké úlohy, pri ktorých sa riadila olympijskou myšlienkou - nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Nešlo o súťaženie, ale spraviť niečo pre svoje zdravie. Začali sme „Nasťou Kuzmínovou - reklamovanou chôdzou“, jeden kilometrík. Išlo nám o pohodu a zároveň aj o zábavu. Po krátkej pauze sme útočili na rozvoj fyzickej sily brušného svalstva, dolných končatín, horných končatín a chrbtového svalstva. Neskôr si každá z tried potrápila unavené hlavičky vedomostným olympijským kvízom. Posledná úloha bola čerešničkou na torte, pri ktorej museli taktizovať. Úloha bola jasná: beh chalana v náručí s babou. Presnejšie, zo spoločnej štartovacej čiary mal vybraný chalan z triedy zobrať do náručia (prípadne na chrbát) spolužiačku z triedy a po zapísknutí píšťalkou ju preniesť do neďalekého cieľa. V krátkosti povedané, zobrať nohy na plecia, schmatnúť babu a bežať s ňou ozlomkrky do cieľa. Najlepšie sa úlohy zhostili naši ostrieľaní  tretiaci z III.E, kde si Pali Hoza vyskúšal ako v budúcnosti (dúfajme) bude nosiť svoju manželku na rukách.

        

       Všetkým študentom prajeme pekné prežitie letných prázdnin!

        

       Mgr. A. Kmeťová

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA - CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

      • Dňa 22.6.2021 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále súťaže o  finančnej gramotnosti stredoškolákov. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 5700 študentov gymnázií, obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Postup našich dvoch študentiek  medzi TOP 20 do finále považujeme za veľký  úspech.

        

       Testy vo finálovom kole obsahovali zložité otázky a výpočty zo sveta financií. Naše dievčatá Natália Bartalošová a Lea Ferenčíková z III. EP triedy skončili na piatom a siedmom mieste. Mrzí nás tých pár bodov, ktoré chýbali do prvej trojky. Snáď na budúci rok J

        

       Ako učiteľka ekonómie ďakujem študentom za výbornú prípravu na súťaž a dôstojnú reprezentáciu školy.

        

       Pravidlá súťaže:   https://www.financnaolympiada.sk/pravidla

       Zapísala: Ing. Valová Zdenka

      • ,,Školská a rovesnícka mediácia“ No.2

      • Dňa 22.6.2021 sa na našej škole uskutočnilo druhé stretnutie žiakov zapojených do projektu ,,Školská a rovesnícka mediácia“. V úvode druhého stretnutia si žiaci pripomenuli aktivity z minulého stretnutia. Pracovali v skupinách, kde sa pomocou abecedy emócii zaoberali otázkou ,,Čo sú to emócie?“. Prostredníctvom filmovej ukážky  Obyčajná tvár sa učili jednotlivým hereckým predstaviteľom pripísať ich vlastnosti. Spoznávali emócie, pocity, empatiu, pozorovali súvislosti. Učili sa vyjadrovať, venovali sa parafrázovaniu. Aktivitou ,,Labyrint“ si uvedomovali, že človek niekedy v živote potrebuje niekoho, na koho sa môže spoľahnúť, môže sa nim nechať viesť. Žiaci sa učili aktívne jeden druhého počúvať. Pomocou aktivity ,,Šesť stien“  pána Max Gašpara si uvedomili vlastné životné ilúzie. Scénickým zobrazením sa učili verbálnym a neverbálnym prejavom v konflikte. Druhé stretnutie skupinu zblížilo, umožnilo im viac sa vzájomne spoznať. Žiaci veľmi pekne spolupracovali a boli kreatívni.

       Mgr. N. Matušovová

       výchovná poradkyňa a koordinátorka projektu

        

       https://www.aveprosperita.sk/o-nas/

      • Bezpečnosť na internete a mediálna výchova

      • Dňa 1.6.2021 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou na tému Bezpečnosť na interne a mediálna výchova. Po vzájomnom oboznámení sa s pánom Mgr. Martinom Valachom z CPPPaP v BB, ktorý danú prednášku viedol, žiaci formou brainstormingu uvádzali aké sociálne siete a platformy poznajú, ktoré z nich najčastejšie využívajú. Následne sa v skupinách zamýšľali nad sociálnym dopadom filmu, kde mohli vidieť reálne nebezpečenstvo, ktoré sociálne siete prinášajú. Žiaci boli poučení o tom, čo všetko o nás  internet vie, čo znamená: hate speech, fake news, hoax, digitálna stopa, virtuálna sociálna bublina... Boli informovaní o tom, ako využívať sociálne siete tak, aby im neuškodili, aké informácie zverejňovať, ako uvedomelo využívať to, čo nám všetkým nová technika prináša. Musím uznať, že naši žiaci majú veľmi dobré vedomosti v danej oblasti a tí, ktorým vedomosti chýbali, verím, že si ich z danej prednášky odniesli. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom za skvelú diskusiu, názory, ktoré obohatili všetkých prítomných.

       Mgr. Nina Matušovová

       výchovná poradkyňa SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej

      • Čistá Bystrica

      • Minulý týždeň sa uskutočnil dobrovoľný zber odpadu pri potoku na Fončorde. Zber inicioval jeden z našich žiakov. Veľmi sa tešíme, že máme žiakov, ktorým záleží na životnom prostredí. Vyzbierali sme tri vrecia odpadkov.

       Ak sa k nám chcete na podobný zber v budúcnosti pridať, sledujte FB stránku Čistá Bystrica alebo nám napíšte tipy na miesta, ktoré sa potrebujú znova nadýchnuť. J

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5910