• Novinky zo života školy

      • Nábor žiakov 2021

      • Si deviatak, deviatačka?

       Pomaly sa blíži deň, kedy sa budeš musieť rozhodnúť, kam na strednú školu. Nie je to ľahké rozhodnutie a závisí od neho časť tvojej budúcnosti. Znamená to nielen ľudia s ktorými sa budeš stretávať, ale aj životný štýl, ktorým budeš žiť.

       Ak učenie a vzťah ku knihám nie je tvojou silnou stránkou, uvažuj skôr o výbere niektorého z trojročných učebných odborov. Sú zamerané viac prakticky. Počas štúdia je menej teórie a viac praktického výcviku ako na štvorročných študijných odboroch. Nezriedka sa stáva, že ak si žiak vhodne zvolil učebný odbor, učenie ho začne baviť. Úspech mu zvýši sebadôveru a chuť na sebe pracovať. Vtedy mu nič nebráni pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

        

                       Spojená škola – SOŠ automobilová 

                       ponúka v školskom roku 2021/2022

                                          

       1) štúdium v trojročných učebných odboroch, ktoré ani v období pandémie COVID-19 nestratili na svojej potrebe pre národné hospodárstvo.

        

       2487 H 01 autoopravár – mechanik   – 31 žiakov    

       2487 H 03 autoopravár -  karosár       – 10 žiakov                                         

       2432 H   -   puškár                                  - 7 žiakov           

        

       Dokladom o vzdelaní je výučný list s vysvedčením o záverečnej skúške.

       Bližšie informácie o trojročných odboroch nájdeš tu.

        

       2) štúdium v štvorročnom študijnom odbore, ktorého súčasťou sú aj najnovšie trendy v automobilovom priemysle - elektromobilita.

        

       2495 K autotronik - 24 žiakov

        

       Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list s vysvedčením o záverečnej skúške.

       Bližšie informácie o štvorročnom študijnom odbore nájdeš tu.

        

       3) dvojročné nadstavbové štúdium, ktoré Ti po úspešnom ukončení učebného odboru umožní získať maturitné vysvedčenie

        

       2414 L 01  strojárstvo                            

       3757 L       dopravná prevádzka             

       2493 L       predaj a servis vozidiel       

        

       Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

       Bližšie informácie o dvojročnom nadstavbovom štúdiu nájdeš tu.

        

        

       Využi našu ponuku a pošli prihlášku na ďalšie štúdium na

       Spojenú školu - SOŠ automobilovú, Školská 7, 974 04 Banská Bystrica

       Čakáme ťa.

      • Zverejnenie prebytočného...

      • Zverejnenie prebytočného neupotrebiteľného majetku BBSK v správe Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica

        

       V prílohe uvedenej nižšie uvádzame zoznam prebytočného neupotrebiteľného majetku BBSK v správe Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica.

       Jedná sa o starý nábytok zo školského internátu, značne poškodený, zastaralí a opotrebovaný, vhodný na likvidáciu.

       Zoznam nábytku.pdf

       Zverejnené dňa 28.01.2021

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5902