• Novinky zo života školy

      • Aktuálna informácia !!!

      • Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR, riaditeľ Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica oznamuje, že od pondelka 12. 10. 2020 bude vo všetkých triedach prebiehať dištančné vzdelávanie teoretického vyučovania. Pre praktické vyučovanie platí nasledujúca výnimka:

        

       1) Praktické vyučovanie - odborný výcvik:

       1. ročník - Prebieha dištančne. Žiaci ostávajú doma. Majstri OV budú komunikovať so žiakmi pomocou EduPage v čase rozvrhu hodín odborného výcviku.

       2.,3.,4. ročník - Prebieha prezenčne. Žiaci sú vo firmách na zmluvných odlúčených pracoviskách a tiež v autoservise vo Vlkanovej tak, ako to bolo doteraz. Neplatí to pre žiakov ubytovaných v školskom internáte. Realizácia OV u týchto žiakov bude riešená dodatočne vo firmách v blízkosti ich bydliska.

       2) Praktické vyučovanie - odborná prax u žiakov nadstavbového štúdia

       1. ročník - Dopravná prevádzka - Prebieha distančne. Žiaci sú doma, vyučujúci s nimi budú komunikovať 

                                                            pomocou EduPage.

                       - Strojárstvo - Prebieha prezenčne. Žiaci sa budú vzdelávať vo firme ako doteraz.

       2. ročník - Dopravná prevádzka - Prebieha prezenčne. Žiaci sa budú vzdelávať vo firme ako doteraz.

                      - Predaj a servis vozidiel - Prebieha prezenčne Žiaci sa budú vzdelávať vo firme ako doteraz.

        

       https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

       V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov. Žiaci budú v priebehu zajtrajšieho dňa  informovaní, za akých podmienok a kedy si budú môcť vyzdvihnúť svoje osobné veci zo školy a z internátu. Podrobné informácie budú zverejňované aj na EduPage a web stránke školy.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5929