• Novinky zo života školy

      • “Spoločne to dokážeme“

      • V dňoch 6. 10- 19.10. 2019 sa 12 žiakov študijného odboru autotronik, 6 učitelia odborných predmetov a 2 sprevádzajúce osoby zo Spojenej školy zúčastnili zahraničnej stáže u nášho partnera SOŠ a SOU Vocelova 1338 v Hradci Králové v ČR v rámci projektu ERASMUS + s názvom „Spoločne to dokážeme “.Zahraničná stáž bola realizovaná za finančnej  podpory programu ERASMUS+ vo výške 29 850,00 Eur. Počas 2 týždňov sa učitelia a žiaci zúčastnili na hodinách teoretického a praktického vyučovania v triedach odboru autotronik a tiež navštívili zmluvné podniky, v ktorých prebieha prax študentov študijného odboru autotronik.

       Súčasťou bohatého programu boli aj exkurzie v závodoch ŠKODA AUTO Mladá Boleslav- výroba automobilov a IVECO BUS Vysoké Mýto- výroba autobusov, v ktorých prebieha odborný výcvik žiakov a s ktorými česká škola  dlhodobo spolupracuje. S vedením týchto podnikov sme si vymenili poznatky a skúsenosti o efektívnej a účelnej praxi študentov.

       Celá mobilita bola pre nás veľkým prínosom a získané informácie využijeme pre podmienky našej školy. Na základe skúseností zo zahraničia urobíme analýzu  ŠkVP v odbore autotronik,  revidujeme naše učebné osnovy, metódy vyučovania na teórii a praxi, aby sme úspešne zavŕšili jeho experimentálne overovanie a následne ho zaradili ako tradičný odbor na našej škole, čím splníme požiadavku budúcich zamestnávateľov našich žiakov o potrebe uvedeného odboru na trhu práce.

       Realizácia projektu prispela k naplneniu potreby zvyšovať odbornosť pedagógov a žiakov aj spoluprácou s partnerskými školami v zahraničí s finančnou podporou EÚ v rámci programu ERASMUS +.

        

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5923