• Novinky zo života školy

      • Do kroniky mesta pribudli ďalšie významné mená

      • Koniec februára sa v Banskej Bystrici opäť niesol v slávnostnom duchu. V Cikkerovej sieni radnice si prevzalo ocenenia Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora za rok 2018 desať laureátov, ktorí doplnili mozaiku osobností Banskej Bystrice. Každý z nich svoj život zasvätili mestu pod Urpínom, a preto im patrí náš obdiv a uznanie.

       Medzi laureátmi bol aj  riaditeľ našej školy Ing. Ján Žuffa, ktorý bol ocenený Cenou primátora 2018 za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a za vytváranie podmienok pre rozvoj mládeže v meste. Je priekopník v zavedení inovatívnej metódy vyučovania odborného  výcviku žiakov prostredníctvom produktívnej práce. Jeho zásluhou sa škola stala Pilotným centrom ZAPu a Centrom pre vzdelávanie a prípravu pre strojárstvo a automobilový priemysel.

       Zamestnanci Spojenej školy v Banskej Bystrici svojmu riaditeľovi srdečne blahoželajú k významnému oceneniu a prajú mu ešte veľa pracovných a osobných úspechov.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5916