• Novinky zo života školy

      • Spojená škola Banská Bystrica – organizátor celoštátneho finále súťaže ZENIT

      • Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Invencia, Tvorivosť - to sú vlastnosti, ktorými disponujú všetci účastníci súťaže ZENIT. Súťaž ZENIT už 35 rokov vedie technicky zamerané školy a ich žiakov k súťaženiu v odboroch, v ktorých sa vzdelávajú žiaci počas troch alebo štyroch rokov a po ich ukončení nastupujú do rozhodujúcich povolaní v odvetví národného hospodárstva a to v elektrotechnike a v strojárstve. Vyhlasovateľom súťaže je každoročne MŠVVaŠ a odborným garantom ŠIOV.

       Organizovaním finále 35. ročníka ZENIT v elektronike a programovaní a 20. ročníka ZENIT v strojárstve bola v tomto roku poverená Spojená škola, Školská7, Banská Bystrica. Súťaž prebiehala v dňoch 12. až 14. februára 2019 v priestoroch jednej z jej organizačných zložiek - SOŠ elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18.

       Na úspešné zvládnutie tejto náročnej úlohy Spojenú školu predurčovalo nielen kvalitné technické vybavenie reflektujúce požiadavky dnešnej modernej doby a vysoko kvalifikovaný pedagogický personál, ale aj to, že práve táto škola zabezpečuje prípravu žiakov v učebných aj študijných odboroch, ktoré prekrývajú po celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu, digitálnych sietí a tiež obchodu a služieb cestovného ruchu. V súčasnej dobe sa v škole pripravuje na svoje povolanie, odborné činnosti a vysokoškolské vzdelávanie takmer 750 žiakov.

        V tohtoročnom finále 35. ročníka súťaže ZENIT v elektronike a programovaní a 20. ročníka ZENIT v strojárstve si medzi sebou zmeralo sily 93 žiakov z rôznych typov stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska – víťazov krajských kôl jednotlivých súťaží, v ktorých dokázali svoje vedomosti a zručnosti. Žiaci počas finále potvrdili svoj technický um, pretavili ho do výslednej práce, ktorá bola vyhodnotená porotou.

       Trojdňové zápolenie sa skončilo. Najlepší si odniesli víťazné poháre, diplomy a vecné ceny. Mnohí z nich budú reprezentovať Slovenskú republiku v medzinárodných súťažiach. V konečnom dôsledku sú víťazmi všetci, ktorí zapojením sa do súťaže vhodne zúročili svoje nadanie, zručnosť a cieľavedomosť.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5915