• Profil školy

     • História školy

     • História školy

      Vznik Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica: 1.september 2004

      Spojená škola vznikla spojením troch bývalých stredných odborných učilíšť, ktoré v súčasnosti tvoria jej organizačné zložky – stredné odborné školy.

      1. Stredná odborná škola automobilová, Školská 7 - bývalé Stredné odborné učilište strojárske. História jeho vzniku siaha až do roku 1845, kedy bola zriadená tzv. Nedeľná kovoobrobná škola. Táto sa úspešne rozvíjala vo svojom zameraní a postupne bola premenovaná na Učňovskú školu a neskôr na Stredné odborné učilište strojárske. Počas svojej existencie škola pripravila tisíce odborníkov rôzneho zamerania: strojári, automechanici, elektrikári, krajčírky, obchodníčky...

       2. Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18 – bývalé Stredné odborné učilište elektrotechnické. Vzniklo v školskom roku 1968/1969 odčlenením elektroodborov zo Stredného odborného učilišťa strojárskeho.

       3. Stredná odborná škola podnikania, Školská 7. Vznikla zlúčením bývalej Dievčenskej odbornej školy, ktorá vznikla v školskom roku 1991/1992 pri  Obchodnej akadémii a bývalého Stredného odborného učilišťa obchodného, ktoré vzniklo v školskom roku 1980/1981. V školskom roku 2014/2015 boli ku nej priradené  študijné odbory zo zaniknutého Stredného odborného učilišťa farmaceutického Slovenská Ľupča.

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 185