Navigácia

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Prínos pre školu:

Prístupové práva k využívaniu portálu stredného odborného vzdelávania a prípravy všetkými učitelmi SŠ. Technické vybavenie 3 sady: notebook s OS a aplikačným softvérom, počitáčová myš, dataprojektor, ozvučenie učebne

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria