Navigácia

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Prínos pre školu:

Interaktívna učebňa: 2 sady - interaktívna tabuľa, notebook so softvérom a ozvučenie učebne

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria