• Vedenie školy

     • Vedenie školy

     • Vedenie Spojenej školy

       

      ING. JÁN ŽUFFA  -  riaditeľ Spojenej školy

       

      RNDr. Mária Baloghová  -  zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy, štatutárny zástupca riaditeľa

       

       

       

      Stredná odborná škola automobilová, Školská 7

      Ing. Mária Piliarová  -  zástupkyňa riaditeľa

      Ing. Šarlota Sláviková  -  výchovná poradkyňa

      Mgr. Milan Plančík  -  hlavný majster odbornej výchovy

      Stanislav Krištály  -  hlavný majster odbornej výchovy

       

       

      Stredná odborná škola podnikania, Školská 7

      Ing. Mária Piliarová  -  zástupkyňa riaditeľa

      Mgr. Nina Matušovová  -  výchovná poradkyňa

       

       

      Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18

      Mgr. František Elias  -  zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety

      PeadDr. Anna Budinská  -  výchovná poradkyňa

      Bc. Marián Kunštár  -  hlavný majster odbornej výchovy

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • soustroj@stonline.sk
   • akcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
   • 37956108
 • Fotogaléria

  • Cena primátora 2018
  • Celoštátna súťaž ZENIT
  • Prezentácia školy v Europa SC
  • Europa SC pozvánka
  • Zveľadili sme priestory školy
  • Mikuláš 2018
  • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí
  • Deň otvorených dverí na Školskej 7
  • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018
  • Prihlásenie