Navigácia

Vedenie Spojenej školy

 

ING. JÁN ŽUFFA  -  riaditeľ Spojenej školy

 

RNDr. Mária Baloghová  -  zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy, štatutárny zástupca riaditeľa

 

 

 

Stredná odborná škola automobilová, Školská 7

Ing. Mária Piliarová  -  zástupkyňa riaditeľa

Ing. Šarlota Sláviková  -  výchovná poradkyňa

Mgr. Milan Plančík  -  hlavný majster odbornej výchovy

Stanislav Krištály  -  hlavný majster odbornej výchovy

 

 

Stredná odborná škola podnikania, Školská 7

Ing. Mária Piliarová  -  zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Nina Matušovová  -  výchovná poradkyňa

 

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18

Mgr. František Elias  -  zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety

PeadDr. Anna Budinská  -  výchovná poradkyňa

Bc. Marián Kunštár  -  hlavný majster odbornej výchovy

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria