• Žiacka školská rada

     • Žiacka školská rada

     • Žiacka rada

       

      Zloženie Žiackej školskej rady pri Spojenej škole, Školská 7, Banská Bystrica
       

      Predseda:

             Viktória Záchenská
       

      Podpredseda:

             Jaroslav Kalamár
       

      Tajomník:

             Miroslava Vígľašová
       

      Členovia:

             Nikola Beláková
             Lukáš Horčin
             Ján Korytiak
             Adrián Lipiansky
             Dominik Ciglan
             Peter Bachan
             Kristína Kračúnová
             Natália Tencerová


      Koordinátor žiackej školskej rady:

             Ing. Zdenka Valová

       

      ŤUKNITE NA NASLEDOVNÉ ODKAZY:

               STANOVY ŽIACKEJ RADY 2018-2019.doc

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • soustroj@stonline.sk
   • akcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
   • 37956108
 • Fotogaléria

  • Cena primátora 2018
  • Celoštátna súťaž ZENIT
  • Prezentácia školy v Europa SC
  • Europa SC pozvánka
  • Zveľadili sme priestory školy
  • Mikuláš 2018
  • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí
  • Deň otvorených dverí na Školskej 7
  • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018
  • Prihlásenie