Navigácia

Žiacka rada

 

Zloženie Žiackej školskej rady pri Spojenej škole, Školská 7, Banská Bystrica
 

Predseda:

       Viktória Záchenská
 

Podpredseda:

       Jaroslav Kalamár
 

Tajomník:

       Miroslava Vígľašová
 

Členovia:

       Nikola Beláková
       Lukáš Horčin
       Ján Korytiak
       Adrián Lipiansky
       Dominik Ciglan
       Peter Bachan
       Kristína Kračúnová
       Natália Tencerová


Koordinátor žiackej školskej rady:

       Ing. Zdenka Valová

 

ŤUKNITE NA NASLEDOVNÉ ODKAZY:

         STANOVY ŽIACKEJ RADY 2018-2019.doc

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria