Navigácia

Žiacka rada

 

Zloženie Žiackej školskej rady pri Spojenej škole, Školská 7, Banská Bystrica
 

Predseda:

       Bianka Žabková
 

Podpredseda:

       Miroslava Viglášová
 

Tajomník:

       Patrícia Mrázeková
 

Členovia:

       Renáta Suchá
       Peter Kolibík
       Marcus Oravec
       Jakub Bátory
       Luis Rakovský
       Lukáš Golian
       Martin Lovič
       Marián Ondrejkovič


Koordinátor žiackej školskej rady:

       Ing. Zdenka Valová

 

ŤUKNITE NA NASLEDOVNÉ ODKAZY:

         STANOVY ŽIACKEJ RADY

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria