Navigácia

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Prínos pre školu:

Licencie (prístupy) k softvéru na e-testovanie žiakov na PC pripojených na internet. Využívanie e-testov a úloh zostavených v banke testov a úloh NÚCEM

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria