Navigácia

Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva

Prínos pre školu:

a) Materiálno-technické vybavenie školy 3 digitálnymi učebňami s interaktívnou tabuľou a dataprojektor

-60 ks tabletmi za účelom rozšírenia tendečných vyučovacích metód

b) školenie učiteľov pre prácu s interaktívnou tabuľou a tabletami vo vyučovaní

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria