• Elektronizácia vzdelávacích

     • Prínos pre školu:

     • a) Materiálno-technické vybavenie školy 3 digitálnymi učebňami s interaktívnou tabuľou a dataprojektor

      -60 ks tabletmi za účelom rozšírenia tendečných vyučovacích metód

      b) školenie učiteľov pre prácu s interaktívnou tabuľou a tabletami vo vyučovaní

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • soustroj@stonline.sk
   • akcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
   • 37956108
 • Fotogaléria

  • Cena primátora 2018
  • Celoštátna súťaž ZENIT
  • Prezentácia školy v Europa SC
  • Europa SC pozvánka
  • Zveľadili sme priestory školy
  • Mikuláš 2018
  • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí
  • Deň otvorených dverí na Školskej 7
  • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018
  • Prihlásenie