Navigácia

RADA ŠKOLY

 

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE, ŠKOLSKÁ 7, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

 

1. Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    Mgr. Gabriel Miškuf

    Bc. Marian Kunštár

 

2. Zástupca ostatných zamestnancov

    Anna Baranová

 

3. Zástupcovia rodičov:

    Renáta Suchá

    Andrea Rakovská

    Ing. Martina Drienková

 

4. Zástupca žiakov:

    Viktória Záchenská

 

5. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

    Ing. Stanislav Riša

    Ing. Anna Orfanusová

   

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria