• Rada školy

     • Rada školy

     • RADA ŠKOLY

       

      ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE, ŠKOLSKÁ 7, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

       

      1. Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

          Mgr. Gabriel Miškuf

          Bc. Marian Kunštár

       

      2. Zástupca ostatných zamestnancov

          Anna Baranová

       

      3. Zástupcovia rodičov:

          Milan Hukel

          Renáta Suchá

          Ing. Martina Drienková

       

      4. Zástupca žiakov:

       

          Viktória Záchenská

       

      5. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

       

          Ing. Stanislav Riša

          Ing. Anna Orfanusová

          David Kapusta

          Ľubomír Motyčka   

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • soustroj@stonline.sk
   • akcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
   • 37956108
 • Fotogaléria

  • Cena primátora 2018
  • Celoštátna súťaž ZENIT
  • Prezentácia školy v Europa SC
  • Europa SC pozvánka
  • Zveľadili sme priestory školy
  • Mikuláš 2018
  • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí
  • Deň otvorených dverí na Školskej 7
  • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018
  • Prihlásenie