• Novinky zo života školy

      • Školská mediácia No.5

      • Piate stretnutie ,,Školských a rovesníckych mediátorov“

       na SŠ – SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej

       Dňa 28.9.2021 sa na škole uskutočnilo piate stretnutie ,,Rovesníckych a školských mediátorov“.  Dnes sme sa so školením mediátorov pomaly blížili ku koncu. V úvode stretnutia sme oboznámili pani školiteľku o programe minulého stretnutia a potom sme sa hneď s chuťou pustili do nových vecí.

       Dnes to bolo o sebareflexii, dôvere a udržateľnosti projektu. Mediátori sa zamýšľali nad citátmi o dôvere, vytvárali krásne básne ich života. Týmto spôsobom žiaci lepšie spoznávali jeden druhého a aj sami seba. Dôležitou časťou stretnutia bola udržateľnosť projektu a ďalšie pokračovanie rovesníckej mediácie na našej škole. Spoločne si vytvorili školskú nástenku mediátorov. Na nej stručne priblížili našim žiakom, čo je ich cieľom, úlohou, ktorí žiaci patria ku školským mediátorom. Tiež si vytvorili e-mail pre našich žiakov a pedagógov, na ktorý im môžu napísať podnet na ďalšiu komunikáciu v prípade pociťovania nejakých problémov, konfliktov... Skupina mediátorov im umožní byť v neustálom kontakte s nimi a spolu riešiť problémy a konflikty na škole. Budú sa snažiť vylepšiť naše školské prostredie, aby sa predchádzalo šikanovaniu, slovnému napádaniu, hádkam a iným konfliktom medzi žiakmi. Mediátori sa dohodli sa na pravidelných mesačných stretnutiach. Spoločne vytvorili logo školských rovesníckych mediátorov, z ktorého vznikne odznak mediátorov našej školy. Zároveň odznakom oboznámia každého žiaka, že daná osoba je školským a rovesníckym mediátorom. Spoločne ďalej naplánovali vytvoriť formu výzvy pre ostatných žiakov našej školy. Výzva bude umiestnená na viditeľnom mieste a bude k nej aj prihláška určená pre mladších spolužiakov, ktorí by sa chceli pridať do tímu.  Na stránku školy budú pridávať po konzultácii so školskou koordinátorkou rovesníckej mediácie pravidelné informácie pre študentov. Môžu naplánovať aktivity aj pre ostatných žiakov či pomocou školského rozhlasu informovať svojich spolužiakov o rovesníckej mediácii. Určite našich mediátorov čaká necelý mesiac tvrdej práce. Prajem im dobrú spoluprácu a kreatívne nápady.

        

       Mgr. Nina Matušovová

       koordinátorka projektu na škole a výchovná poradkyňa

      • Školská rovesnícka mediácia No. 4

      • Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ – SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej.

       Dňa 21.9.2021 sa na škole uskutočnilo štvrté stretnutie ,,Rovesníckych a školských mediátorov“.  Dnes to bolo iné. Stretnutie sa nieslo v duchu samostatnosti žiakov, ktorí sa šikovne zhostili svojej úlohy. Spoločne si vytvorili školskú skupinu mediátorov, ktorá im umožní byť v neustálom kontakte. Jednohlasne a demokraticky si odsúhlasili hlavnú rovesnícku mediátorku – školskú vedúcu skupiny. Verím, že ich bude správne viesť a usmerňovať. Ďalším a najdôležitejším bodom stretnutia bola rozsiahla diskusia. Každý zástupca a každý jednotlivý mediátor sa mohol vyjadriť k téme, ktorá sa zaoberala hlavne súčasným stavom tried – prvým problémom už v prvých dňoch školského roka. Mnohé problémy sa však vzťahujú ešte na minulý školský rok a ovplyvňujú dianie tohto školského roku. Na stretnutí šlo hlavne o snahu zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach, a tak predchádzať odcudzeniu detí od školského prostredia v dôsledku prvých nepríjemných pocitov zo zlyhania a negatívnych zážitkov. Nášmu tímu žiakov ,,Rovesníckych a školských mediátorov“ prajem veľa síl do ich ťažkej práce. Prajem im, aby sa nedali odradiť prvým neúspechom a nech sa im podarí nastoliť nový trend našej školy, v ktorej sú žiaci: spokojní, šťastní, tešia sa zo vzdelávania, zo stretnutia spolužiakov a pedagógov. Veď chceme mať príjemné strávené dni počas vyučovania i práce, aby sme jedného dňa mali na čo spomínať. Spomínať hlavne na príjemné chvíle.

        

       Mgr. Nina Matušovová

       koordinátorka projektu na škole a výchovná poradkyňa

      • ,,Školská a rovesnícka mediácia“ No.3

      • Tretie stretnutie rovesníckych  mediátorov v školskom prostredí  sa uskutočnilo znova po lete, 7. septembra 2021. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s príčinami a zdrojmi konfliktov, verbálnou a neverbálnou komunikáciou, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu a precvičiť si argumentovanie a protiargumentáciu. Zistili sme, že je veľa iných vplyvov okrem komunikácie, ktoré vplývajú na vznik konfliktu a jeho stupňovanie.  Nie je to len nálada, inteligencia jednotlivca, konkrétna situácia, ale aj vzťahy medzi danými osobami či už sú spolužiakmi jednej triedy, rôznych tried alebo kamarátmi... Dôležité je zastaviť vzájomné nabádanie spolužiakov a podporovanie sa v negatívnom smere. Významné je komunikovať a snažiť sa upokojiť situáciu. Povedali sme si, čo mediátor môže povedať a ako môže zareagovať. Mediátori sa zhodli na prevencii – predchádzať situáciám, ktoré sú pre spolužiakov extrémne alebo môžu viesť ku konfliktu. V skupinách sa venovali napr. aktivite nazvanej ,,Očami troch kameramanov“. Vžívali si do rolí rôznych ľudí, kde si uvedomovali aj iné situácie, iné pohľady daných ľudí v jednej triede. Zistili, že každého môže nahnevať niečo iné, každý si niečo iné všíma. V aktivite nazvanou ,,Kruhový rozhovor“ sa zaoberali otázkou ,,Kedy môže dieťa samo...?“. Budúci rovesnícki mediátori zistili opäť rôzne reakcie, rozdielne názory na jednu a tú istú otázku. Dôležité je vždy sa spoločne dohodnúť a tak predchádzať, alebo vôbec nedať šancu začať konflikt v triede alebo medzi jednotlivými spolužiakmi, prípadne žiakom a učiteľom. Vždy máme na výber viaceré možnosti. Dôležité je vybrať si tú správnu možnosť. Vypočuť si argumenty a protiargumenty a brať do úvahy obe strany, oba uhly pohľadu.

       Mgr. Nina Matušovová

       koordinátorka projektu na škole a výchovná poradkyňa

      • Olympijský beh

      • Dňa 23.6.2021 sa naši vybraní študenti z tried I.EP, III.EP, III.FP, II.AA, II.BAII.CAI.BAI.CA, I.KA  zúčastnili Olympijského behu. Tento deň si na celom svete rôznymi športovými aktivitami pripomíname ako Olympijský deň.

       Beh organizovalo Centrum voľného času B. Bystrica pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru v duchu olympijskej myšlienky - nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a propagovať medzi mladými ľuďmi zdravý životný štýl. Tentokrát nešlo o výkony, ale urobiť niečo pre svoje zdravie.

       Bežalo sa na tartanovom štadióne Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Všetci žiaci sa postavili na štartovaciu čiaru a po hromadnom štarte si odbehli necelý kilometer. Náš kapitán školy mal tú česť bežať celú trať s olympijskou pochodňou - olympijským ohňom.

       Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a aj za to, že sa majstrovsky popasovali s vysokou horúčavou. 

                                                                      zodpovední za akciu:

                                                                      Mgr. A. Kmeťová

                                                                      Mgr. G. Miškuf

        

       pripravila: Mgr. A. Kmeťová

      • Naše zábavné dopoludnie

      • Naše zábavné dopoludnie

       Minulý piatok naši žiaci z I.E, II.E a III.E triedy odboru podnikania strávili spolu so svojimi triednymi učiteľmi zábavné dopoludnie. Po úspešnom uzatvorení známok a pedagogickej porade sme tropické horúčavy prežili v prírode. Pýtate sa kde? Horúce školské triedy sme vymenili za náš krásny neďaleký Leninov park. 

       Každá trieda plnila rovnaké úlohy, pri ktorých sa riadila olympijskou myšlienkou - nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Nešlo o súťaženie, ale spraviť niečo pre svoje zdravie. Začali sme „Nasťou Kuzmínovou - reklamovanou chôdzou“, jeden kilometrík. Išlo nám o pohodu a zároveň aj o zábavu. Po krátkej pauze sme útočili na rozvoj fyzickej sily brušného svalstva, dolných končatín, horných končatín a chrbtového svalstva. Neskôr si každá z tried potrápila unavené hlavičky vedomostným olympijským kvízom. Posledná úloha bola čerešničkou na torte, pri ktorej museli taktizovať. Úloha bola jasná: beh chalana v náručí s babou. Presnejšie, zo spoločnej štartovacej čiary mal vybraný chalan z triedy zobrať do náručia (prípadne na chrbát) spolužiačku z triedy a po zapísknutí píšťalkou ju preniesť do neďalekého cieľa. V krátkosti povedané, zobrať nohy na plecia, schmatnúť babu a bežať s ňou ozlomkrky do cieľa. Najlepšie sa úlohy zhostili naši ostrieľaní  tretiaci z III.E, kde si Pali Hoza vyskúšal ako v budúcnosti (dúfajme) bude nosiť svoju manželku na rukách.

        

       Všetkým študentom prajeme pekné prežitie letných prázdnin!

        

       Mgr. A. Kmeťová

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA - CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

      • Dňa 22.6.2021 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále súťaže o  finančnej gramotnosti stredoškolákov. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 5700 študentov gymnázií, obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Postup našich dvoch študentiek  medzi TOP 20 do finále považujeme za veľký  úspech.

        

       Testy vo finálovom kole obsahovali zložité otázky a výpočty zo sveta financií. Naše dievčatá Natália Bartalošová a Lea Ferenčíková z III. EP triedy skončili na piatom a siedmom mieste. Mrzí nás tých pár bodov, ktoré chýbali do prvej trojky. Snáď na budúci rok J

        

       Ako učiteľka ekonómie ďakujem študentom za výbornú prípravu na súťaž a dôstojnú reprezentáciu školy.

        

       Pravidlá súťaže:   https://www.financnaolympiada.sk/pravidla

       Zapísala: Ing. Valová Zdenka

      • ,,Školská a rovesnícka mediácia“ No.2

      • Dňa 22.6.2021 sa na našej škole uskutočnilo druhé stretnutie žiakov zapojených do projektu ,,Školská a rovesnícka mediácia“. V úvode druhého stretnutia si žiaci pripomenuli aktivity z minulého stretnutia. Pracovali v skupinách, kde sa pomocou abecedy emócii zaoberali otázkou ,,Čo sú to emócie?“. Prostredníctvom filmovej ukážky  Obyčajná tvár sa učili jednotlivým hereckým predstaviteľom pripísať ich vlastnosti. Spoznávali emócie, pocity, empatiu, pozorovali súvislosti. Učili sa vyjadrovať, venovali sa parafrázovaniu. Aktivitou ,,Labyrint“ si uvedomovali, že človek niekedy v živote potrebuje niekoho, na koho sa môže spoľahnúť, môže sa nim nechať viesť. Žiaci sa učili aktívne jeden druhého počúvať. Pomocou aktivity ,,Šesť stien“  pána Max Gašpara si uvedomili vlastné životné ilúzie. Scénickým zobrazením sa učili verbálnym a neverbálnym prejavom v konflikte. Druhé stretnutie skupinu zblížilo, umožnilo im viac sa vzájomne spoznať. Žiaci veľmi pekne spolupracovali a boli kreatívni.

       Mgr. N. Matušovová

       výchovná poradkyňa a koordinátorka projektu

        

       https://www.aveprosperita.sk/o-nas/

      • Bezpečnosť na internete a mediálna výchova

      • Dňa 1.6.2021 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou na tému Bezpečnosť na interne a mediálna výchova. Po vzájomnom oboznámení sa s pánom Mgr. Martinom Valachom z CPPPaP v BB, ktorý danú prednášku viedol, žiaci formou brainstormingu uvádzali aké sociálne siete a platformy poznajú, ktoré z nich najčastejšie využívajú. Následne sa v skupinách zamýšľali nad sociálnym dopadom filmu, kde mohli vidieť reálne nebezpečenstvo, ktoré sociálne siete prinášajú. Žiaci boli poučení o tom, čo všetko o nás  internet vie, čo znamená: hate speech, fake news, hoax, digitálna stopa, virtuálna sociálna bublina... Boli informovaní o tom, ako využívať sociálne siete tak, aby im neuškodili, aké informácie zverejňovať, ako uvedomelo využívať to, čo nám všetkým nová technika prináša. Musím uznať, že naši žiaci majú veľmi dobré vedomosti v danej oblasti a tí, ktorým vedomosti chýbali, verím, že si ich z danej prednášky odniesli. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom za skvelú diskusiu, názory, ktoré obohatili všetkých prítomných.

       Mgr. Nina Matušovová

       výchovná poradkyňa SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej

      • Čistá Bystrica

      • Minulý týždeň sa uskutočnil dobrovoľný zber odpadu pri potoku na Fončorde. Zber inicioval jeden z našich žiakov. Veľmi sa tešíme, že máme žiakov, ktorým záleží na životnom prostredí. Vyzbierali sme tri vrecia odpadkov.

       Ak sa k nám chcete na podobný zber v budúcnosti pridať, sledujte FB stránku Čistá Bystrica alebo nám napíšte tipy na miesta, ktoré sa potrebujú znova nadýchnuť. J

      • Prvé stretnutie spolupracovníkov projektu: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“.

      • Naša SŠ - SOŠ automobilová a SOŠ podnikania sa v auguste 2020 v spolupráci s OZ Ave ProsperitA zapojili do projektu, ktorý OZ organizuje a realizuje pod názvom: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí. Dňa 25.5.2021 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie žiakov. Bohužiaľ, pandemická situácia COVID nám to skôr nedovoľovala. Na prvom interaktívnom 4-hodinovom stretnutí sa zapojení žiaci navzájom zoznámili a zoznámili sa aj so samotným projektom. Vysvetlili sme si o čom je projekt, čo znamená byť rovesníckym  mediátorom na škole, ako sa môžu naučiť pomáhať sami sebe, ale hlavne svojim spolužiakom a pedagógom do budúcna. Rôznymi interaktívnymi aktivitami sa žiaci rôznych tried, z rôznych študijných odborov, mohli nielen lepšie spoznať ako začínajúca skupina, ale aj pracovať na rozvíjaní techniky aktívneho počúvania, spoznávaní vlastných emócií, pozorovania deja. Učili sme sa definovať konflikt, pocity, ich prejavy, spoznávali sme vlastné emócie, emócie druhých, venovali sme sa prejavom verbálnej a neverbálnej komunikácie, reflexii a sebareflexii. Zadali sme si aj spoločnú úlohu do budúceho stretnutia lepšie si upresniť čo sú to emócie, pocity a vlastnosti, aby sme všetci vedeli porozumieť každej emócii a stávali sa empatickými. Ako výchovná poradkyňa a zároveň koordinátorka projektu na škole, by som chcela všetkým zúčastneným žiakom veľmi poďakovať za ich aktívny a zodpovedný prístup k projektu. Verím, že budeme spolu dobre napredovať, veľa sa toho spoločne naučíme a po vyškolení to dokážeme sami uviesť do praxe na škole a hlavne udržíme rozbehnutú prácu tak, aby bola prínosom nielen pre všetkých na škole, ale aj pre rodiny, kamarátov a v neskoršom živote aj pre partnerov a všetkých blízkych našich žiakov. Teším sa na naše ďalšie pracovné stretnutie.

       Výchovná poradkyňa Mgr. Matušovová


       Pre viac informácií:
       https://www.aveprosperita.sk/skoly/stredna-spojena-skola-banska-bystrica/

      • Obnova prezenčného vyučovania 17. 05. 2021

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

       A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

       1. školské vyučovanie vo všetkých školách,

       2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“). 

       B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

       C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.

       D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania. 

       E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

       F. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa písmena E, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

       G.  Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

        

       H. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

       I.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

       J. S účinnosťou od 17. mája 2021 zrušuje

       1. rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020,
       1. rozhodnutie č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021.

        

       Odôvodnenie:

       V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28. apríla 2021, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka školských zariadení okrem škôl v prírode, v ktorých sa prevádzka obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring. Zároveň platí zákaz aktivít podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona v rozsahu pobytov v škole v prírode a aktivít školy v prírode.

       Slovenská republika je od 10. mája 2021 ako celok v „ružovej fáze“, t.j. v I. stupni varovania, v rámci ktorého je možné obnovenie školského vyučovania v školách. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 bola schválená aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (t.j. aktualizácia COVID AUTOMAT-u).

       Naďalej ostáva v platnosti možnosť obmedzenia alebo prerušenia prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.

       Zároveň sa z dôvodu prehľadnosti ruší doterajšie platné rozhodnutie z 28. augusta 2020 a jeho obsah sa preberá do aktuálneho rozhodnutia.

      • Zmodernizovaný internát

      • Tam vonku síce zúri pandémia, no personál na školách nezaháľa. Čas keď žiaci pilne pracujú, po väčšinou dištančne, sme využili na rôzne opravy a čiastočnú rekonštrukciu interiérov nášho internátu. A veru žiaci sa majú na čo tešiť, nové okná a čerstvá omietka všade tam kde to bolo potrebné, kvalitne izolovaná drevená podlaha, nové pracovné stoly, skrine a v neposlednom rade kvalitné matrace na posteliach zaručujúce dobrý spánok, tak potrebný pre načerpanie nových síl aj na štúdium. To všetko čaká našich terajších žiakov, ale aj tých budúcich, ktorí sa rozhodnú vybrať si štúdium na našej škole. Dielo čiastočnej rekonštrukcie sa pomaly završuje a pevne veríme, že aj pandémia sa čoskoro skončí a svet sa vráti do svojich koľají, čo umožní návrat všetkých žiakov do škôl a do nášho internátu. Internát, to sú priatelia, to je učenie, ale aj zábava či relax, to je veľká časť študentského života a súčasť pekných spomienok. ,,Tešíme sa na vás, milí žiaci", odkazujú vám vaše pani vychovávateľky, ktoré sú akoby vašimi druhými mamami. Už iba ,,chvíľa" a brány internátu sa istotne opäť otvoria.

       -pk-  

      • Nábor žiakov 2021

      • Si deviatak, deviatačka?

       Pomaly sa blíži deň, kedy sa budeš musieť rozhodnúť, kam na strednú školu. Nie je to ľahké rozhodnutie a závisí od neho časť Tvojej budúcnosti. Znamená to nielen ľudia, s ktorými sa budeš stretávať, ale aj životný štýl, ktorým budeš žiť.

       Vzdelanie je Tvoja šanca. Môžeš ju premeniť na skvelú budúcnosť. Je to len v Tvojich rukách. Radi Ťa uvítame na našej škole a poskytneme Ti všetky podmienky na dosiahnutie uvedených cieľov a splnenie Tvojich ambícií.

       Získaš najkvalitnejšie vzdelanie a odbornosť so zárukou perspektívnej budúcnosti. Nemusíš sa báť o zamestnanie. Budeš si môcť vyberať, kde sa zamestnáš.

        

       Ak to s nami skúsiš a vydržíš, nájdeš uplatnenie  v podnikaní v obchode, v cestovnom ruchu a v kozmetických službách, tiež v chemickom a farmaceutickom priemysle, potravinárstve, biotechnologických firmách i podnikoch, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia.

       Všetky naše študijné odbory sú okrem odborného vzdelávania  obohatené o vzdelávanie a získanie informatických zručností nadštandardných v súčasnosti, nevyhnutných v budúcnosti.

        

       Skús túto šancu využiť u NÁS !!!

        

       Spojená škola – SOŠ podnikania

       Školská 7, 974 04 Banská Bystrica

       ponúka v školskom roku 2021/2022

                                          

       Štúdium v štvorročných študijných odboroch:

        

       2840 M  biotechnológia a farmakológia                    17 žiakov

        

       6352 M  obchod a podnikanie                                       20 žiakov

        

       6446 K   kozmetik                                                               18 žiakov

        

       Bližšie informácie o štvorročných študijných odboroch nájdeš TU

      • Nábor žiakov 2021

      • Si deviatak, deviatačka?

       Pomaly sa blíži deň, kedy sa budeš musieť rozhodnúť, kam na strednú školu. Nie je to ľahké rozhodnutie a závisí od neho časť tvojej budúcnosti. Znamená to nielen ľudia s ktorými sa budeš stretávať, ale aj životný štýl, ktorým budeš žiť.

       Ak učenie a vzťah ku knihám nie je tvojou silnou stránkou, uvažuj skôr o výbere niektorého z trojročných učebných odborov. Sú zamerané viac prakticky. Počas štúdia je menej teórie a viac praktického výcviku ako na štvorročných študijných odboroch. Nezriedka sa stáva, že ak si žiak vhodne zvolil učebný odbor, učenie ho začne baviť. Úspech mu zvýši sebadôveru a chuť na sebe pracovať. Vtedy mu nič nebráni pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

        

                       Spojená škola – SOŠ automobilová 

                       ponúka v školskom roku 2021/2022

                                          

       1) štúdium v trojročných učebných odboroch, ktoré ani v období pandémie COVID-19 nestratili na svojej potrebe pre národné hospodárstvo.

        

       2487 H 01 autoopravár – mechanik   – 31 žiakov    

       2487 H 03 autoopravár -  karosár       – 10 žiakov                                         

       2432 H   -   puškár                                  - 7 žiakov           

        

       Dokladom o vzdelaní je výučný list s vysvedčením o záverečnej skúške.

       Bližšie informácie o trojročných odboroch nájdeš tu.

        

       2) štúdium v štvorročnom študijnom odbore, ktorého súčasťou sú aj najnovšie trendy v automobilovom priemysle - elektromobilita.

        

       2495 K autotronik - 24 žiakov

        

       Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list s vysvedčením o záverečnej skúške.

       Bližšie informácie o štvorročnom študijnom odbore nájdeš tu.

        

       3) dvojročné nadstavbové štúdium, ktoré Ti po úspešnom ukončení učebného odboru umožní získať maturitné vysvedčenie

        

       2414 L 01  strojárstvo                            

       3757 L       dopravná prevádzka             

       2493 L       predaj a servis vozidiel       

        

       Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

       Bližšie informácie o dvojročnom nadstavbovom štúdiu nájdeš tu.

        

        

       Využi našu ponuku a pošli prihlášku na ďalšie štúdium na

       Spojenú školu - SOŠ automobilovú, Školská 7, 974 04 Banská Bystrica

       Čakáme ťa.

      • Medzinárodný deň žien

      • Vážené kolegyne,

       40 rokov vo funkcii riaditeľa školy som Vám 8. marca venoval červený karafiát.
       Dnes to môžem urobiť len symbolicky.

       Prajem Vám všetkým pevné zdravie, úspech a skorý návrat za školské katedry.

       Ján Žuffa

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5934