Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.AA
I.BA
I.CA
I.EP
I.FP
I.KA
II.AA Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Benedek
II.BA Triedny učiteľ Ing. Daniela Rendlová
II.CA Triedny učiteľ Ing. Henrieta Fedorová
II.EP Triedny učiteľ Ing. Zdenka Valová
II.FP Triedny učiteľ Mgr. Anna Pinková
II.KA Triedny učiteľ Ing. Mariana Majerová
II.LA Triedny učiteľ Ing. Dušan Detvan
III.AA Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Michalčák
III.BA Triedny učiteľ Ing. Daniela Rendlová
III.CA Triedny učiteľ Mgr. Mária Pikulová
III.EP Triedny učiteľ Mgr. Daniela Nováková
IV.CA Triedny učiteľ PhDr. Blanka Horváthová
IV.EP Triedny učiteľ Mgr. Nina Matušovová
IV.FP Triedny učiteľ Mgr. Anna Pinková

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria