Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A
I.AN
I.AP
I.B
I.C
II.A
II.AP
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
I.AA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Ando
I.BA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Pantlíková
I.CA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kováčová
I.EP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Miškufová
I.FP Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Silvia Hazáková
I.KA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Šarlota Sláviková
II.AA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Benedek
II.BA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Rendlová
II.CA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Henrieta Fedorová
II.EP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zdenka Valová
II.FP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Pinková
II.KA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mariana Majerová
III.AA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Michalčák
III.BA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Rendlová
III.CA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriel Miškuf
III.EP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Nováková
IV.CA Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Blanka Horváthová
IV.EP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nina Matušovová
IV.FP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Pinková

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria